Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
Enerji Bir-Sen'den Hizmet Kolunda Büyük Kazanımlar
24 Ağustos 2017

Enerji Sanayi ve Madencilik hizmet kolu çalışanlarının; 2018 ve 2019 yıllarında mali ve sosyal haklarının belirlendiği 4. Dönem Toplu Sözleşmesi, Enerji Bir-Sen ile hükümet arasında imzalandı.

Mutabakat metni Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolu çalışanları adına Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile Kamu İşveren Heyeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından imza altına alındı. İmza törenine Enerji Bir-Sen Genel Başkan Vekili Mehmet Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Cemil Şentürk, Gürkan Kaya, Mehmet Reşit Gürbüz ve ÇSGB Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin katıldı.

Enerji Bir-Sen hizmet kolu çalışanları adına hizmet kolunda 23, Memur-Sen ile genelde 45 olmak üzere toplamda 68 önemli kazanıma imza attı.

 

ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMET KOLU

4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ

 

MADDE 1- Hizmet kolu kapsamında, fabrika, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personellere verilen koruyucu giyim yardımı kazanımının devamını sağladık.

MADDE 2- Hizmet kolu çalışanlarının çocuklarına sunulan ücretsiz okul servisi kazanımının devamını sağladık.

MADDE 3- Hizmet kolu kapsamında, baraj, termik santral, fabrika, trafo vb. yerlerde çalışan personellere ve ailelerine sunulan ücretsiz sosyal servis kazanımının devamını sağladık.

MADDE 4- MTA kamplarında görev yapan personele ücretsiz yemek yardımı kazanımımıza MTA araştırma gemilerini de ekleyerek kazanımın kapsamını genişlettik.

MADDE 5- TEİAŞ yük tevzinde çalışan personellere ek ödeme oranlarının 15 puan artırılması kazanımını sağladık.

MADDE 6- Hizmet kolu kapsamındaki kurumlarda normal mesai saatlerinin dışında vardiyalı olarak çalışan personelin gidiş-geliş ücretlerinin ödenmesine yönelik kazanımın devamını sağladık.

MADDE 7- ÇAYKUR’da kampanya döneminde görev alan personele 252 TL kampanya primi kazandırdık.

MADDE 8- TKİ Biga ve Çan, ETİ Maden Bigadiç, Kırka ve Bandırma işletmelerinde görev yapan personellere sağlanan ücretsiz servis hizmeti kazanımının devamını sağladık.

MADDE 9- TEİAŞ canlı hava hat bakım ve kontrollerine katılan teknik personele fiilen uçuşa katıldıkları her gün için aldıkları (900) gösterge rakamı kazanımının devamını sağladık.

MADDE 10- TEİAŞ canlı bakım işletme müdürlüklerinde çalışan teknik personele her ay için ilave 110 TL ödenmesi kazandırdık.

MADDE 11- TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ üretim yerlerinde, açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesis, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde, 1000 volt ve üzeri yüksek gerilim altında fiilen çalışan personele her gün için 15 TL ilave ücret ödenmesine yönelik kazanımın devamını sağladık.

MADDE 12- DSİ projelerinde görev alan personellere; Ilısu için aylık 70 saate kadar 4 kat, Silvan Çoruh, 26. Bölge için aylık 50 saate kadar 3 kat, 8. 9. 10. 15. 17. ve 24. Bölge için aylık 50 saate kadar 3 kat tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesini kazandırdık.

MADDE 13- EÜAŞ Karakaya, Ermenek ve Gezende Hidroelektrik, Afşin-Elbistan Termik ve Linyit işletmelerinde çalışan personelin yararlandıkları ek ödeme oranına ilave 10 puan ödeme kazandırdık.

MADDE 14- Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik ödeme alan personellerin ödemelerinin iki kat olarak verilmesine yönelik kazanımın devamını sağladık.

MADDE 15- Şeker Fabrikalarında kampanya döneminde görev alan personele 252 TL kampanya primi kazandırdık.

MADDE 16- EÜAŞ, ETİ Maden ve Şeker Fabrikalarında çalışan personellerin misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden ücretsiz faydalanmasını sağladık.

MADDE 17- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının taşra teşkilatında ölçü ve ayar memuru kadrosundaki personelin iş riski zamlarının 600 puan artırılmasını sağladık.

MADDE 18- ETİ Maden Kırka, Kestelek, Bandırma, Emet ve Bigadiç işletmelerinde çalışan personellere her ay ilave 30 TL ödeme kazandırdık.

MADDE 19- TKİ’ye bağlı işletme müdürlüklerinde çalışan personellere her ay ilave 30 TL kazandırdık.

MADDE 20- TTK personellerine her ay için ilave 30 TL kazandırdık.

MADDE 21- MKEK silah, barut, kapsül, fişek, pirinç, roket, ağır silah, çelik, mühimmat, hurda, makine ve maske fabrikaları ve işletme müdürlüklerinde çalışan personele her ay için ilave 30 TL kazandırdık.

MADDE 22- Petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik ödeme alan personellerin ödemelerinin iki kat olarak verilmesine yönelik kazanım sağladık.

MADDE 23- DSİ taşra teşkilatı dahil, doğal afetlerde fiilen görev alan personellere fazla çalışma ücreti ödenmesi kazanımını sağladık.

 

4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

GENEL KAZANIMLARIMIZ

 

MADDE 1- 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin İki yıllık kümülatif zam oranı %17.54 oldu. Toplu Sözleşme ile en düşük memur maaşı aylığı olan 15/1 bekar hizmetli memurun halen 2.410 TL olan maaşının 2.832 TL olmasını sağlandı.

MADDE 2- 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı yapılacak.

MADDE 3- Toplu Sözleşme İkramiyesi 750 gösterge rakamı üzerinden 2018 Ocak-Haziran döneminde 80 TL, Temmuz-Aralık döneminde 83 TL, 2017 Ocak-Haziran döneminde 86 TL, Temmuz-Aralık döneminde 90 TL olarak ödenecek.

MADDE 4- 399 sayılı KHK'ye tabi personelin ücret tavanı 2018 yılı ilk altı ayı için 5.847 TL'ye, ikinci altı ay için 6.051 TL'ye yükseltildi.  2019 yılı ilk altı ayı için 6.293 TL'ye ve ikinci altı ayı için 6.607 TL'ye yükseltilecek.

MADDE 5- Sözleşmeli personel yemek yardımından yararlanmaya devam edecek.

MADDE 6- Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarı 2018 yılı birinci altı ayda 1.448 TL ikinci altı ayda 1.498 TL, 2019 yılı birinci altı ayda 1.559 TL, ikinci altı ayda 1.637 TL olarak ödenecek.

MADDE 7- Kamu görevlisinin burs alan ve Devlet tarafından okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilecek.

MADDE 8- 4/C'li personele ödenen 184 TL ek ödeme tutarının 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren %40 artışla 256 TL olarak verilmesi sağlandı.

MADDE 9- 4/C’li personelden ilköğretim mezunu olanların 2017 Temmuz’da aile yardımı ve ek ödeme dâhil 2.334 TL olan maaşı, 2018 Ocak ayındaki yüzdelik zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 2.492 TL ye çıkacak ve toplam maaş artış oranı %6,77’ye ulaşacak.

MADDE 10- 4/C'li personele çalışmayan eşi için brüt 270 TL eş yardımı, 0-6 yaş grubundaki çocukları için 63,44 TL, 6 yaş üstü çocukları için 31,72 TL aile yardımı verilmesi sağlandı.

MADDE 11- 4/C'li personelin ayda 50 saate kadar fazla çalışma ücreti alabilme hakkı devam edecek. Böylelikle bu personel aylık 95 TL fazla çalışma ücreti alabilecek.

MADDE 12- Taşınır kayıt kontrol yetkilisi/taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmeye devam edilecek.

MADDE 13- Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog ünvanlı kamu görevlilerine, teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam edilecek.

MADDE 14- Seyyar görev tazminatının il sınırı esasıyla ödenmesine devam edilecek.

MADDE 15- Meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskân imkanları kısıtlı yerlerde bulunan baraj, santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi yerlerdeki kamu konutlarından yararlanan kamu görevlilerinin kira ödememesi sağlandı.

MADDE 16- KİT personelinin lojman kirasının %15 indirimli ödemesi sağlandı.

MADDE 17- KİT'lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde yıl uygulaması yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde ay uygulanmasına devam edilecek.

MADDE 18- İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesi uygulamasına devam edilecek, ayrıca itfaiye teşkilatı personelinden 7/24 çalışanlara ücretsiz olarak 2. ve 3. öğün yemekleri tamamen ücretsiz verilecek.

MADDE 19- Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer alması uygulamasına devam edecek.

MADDE 20- Kamu Avukatlarına ödenebilecek yıllık vekâlet ücreti üst sınırı 25.632 TL’ye yükseltildi ve aylık 1.540 TL’den %38 artışla 2.136 TL’ye çıkarılması sağlandı.

MADDE 21- Kamu Avukatlarından 1/4 kademesinde olanların 2017 Temmuz ayında vekalet ücreti dahil 5.631 TL olan maaşı, vekalet ücretindeki ilave artış ile birlikte Ocak ayında 6.446 TL’ye çıkacak ve toplam artış oranı %14,4’e ulaşacak. Bu tutara avukatların görev gereği dava için çıktıkları her gün karşılığı 29 TL eklenecektir.

MADDE 22- Programcı ve çözümleyici unvanlı personelin Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması ve bu kadroda bulunanların teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılması sağlandı.

MADDE 23- Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında görev yapan personelin işe gidiş ve gelişlerinde yararlandığı servis hizmetinin kapsamına ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatlarında çalışan personelin de dâhil edilmesi sağlandı.

MADDE 24- Kamu görevlilerine yapılacak giyecek yardımının, ilgili Yönetmelik uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi yapılması sağlandı.

MADDE 25- KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına, özel hizmet tazminatları 20 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 202 TL ilave zam yapıldı.

MADDE 26- Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına, özel hizmet tazminatları 5 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 51 TL ilave zam yapıldı.

MADDE 27- KİT'lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı ve veteriner hekimlerin maaşlarına, ek ödemeleri 12 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 122 TL ilave zam yapıldı.

MADDE 28- Şef kadrolarında bulunan personelin maaşlarına, özel hizmet tazminatları 10 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 101 TL ilave zam yapıldı.

MADDE 29- Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına, özel hizmet tazminatları 5 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 51 TL ilave zam yapıldı.

MADDE 30- KİT'lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 25 TL olmak ve üç ayda 500 TL'yi aşmamak üzere.

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 15 TL olmak ve 3 ayda 300 TL'yi aşmamak üzere.

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 10 TL olmak ve 3 ayda 200 TL'yi aşmamak üzere ilave ücret ödenmesi sağlandı.

MADDE 31- Kamu görevlilerinin cuma günü öğle arası izinlerini cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde düzenleyen cuma izniyle ilgili 2016/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uygulamasının sürdürülmesi sağlandı.

MADDE 32- Kamu görevlilerine, hac farizalarını yerine getirmeleri için hac süresince ücretsiz izin kullanabilme hakkı elde edildi.

MADDE 33- Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına ödenen tutar 13.935 TL artırılarak 97.600 TL, malul kalanlara ise maluliyet derecesine göre tazminat ödenmesi sağlandı.

MADDE 34- Kamuya ait lojmanlardan yararlanma sürelerinin, konutun yeri ve niteliği dikkate alınarak sıra tahsisine esas puanda değerlendirilmemesi sağlandı.

MADDE 35- Aile yardımı ödeneğinden yararlanmak için zamanında bildirimde bulunmayanlara daha sonra bildirimde bulunmaları halinde geriye dönük 3 ay süreyle daha aile yardımı ödeneği verilmesi sağlandı.

MADDE 36- Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmetlerinde hem kapasitenin artırılması hem de kalitenin artırılması sağlanacak.

MADDE 37- Döner sermayeden ek ödeme verilmeyen Tabiplerin ve diş tabiplerinin maaşlarına, ek ödeme oranları 12 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 122 TL ilave zam yapıldı.

MADDE 38- Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine ödenecek çocuk yardımının %50 artırımlı olarak ödenmesi sağlandı.

MADDE 39- Büyükşehir’e dönüştürülen illerde ilçelere gidiş gelişler sebebiyle harcırah ödenmesinde yaşanan sorunların, memuriyet mahalli yeniden tanımlanarak çözümlenmesi sağlandı.

MADDE 40- Kamudaki avukatlara, davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 29 TL ödeme yapılması sağlandı.

MADDE 41- Sınav ya da zorunlu staj sebebiyle misafirhanede kalacak kamu personelinin çocukları için kurum ayrımı yapılmaksızın en düşük tarife üzerinden ücret alınması sağlandı.

MADDE 42- Sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınması sağlandı.

MADDE 43- Mühendisler ve diğer teknik personel ile birlikte çevresel etki değerlendirmesi amacıyla arazide görev yapan Biyologlar arazi tazminatı kapsamına alınmış olup arazide görev yaptıkları her gün için 30,45 TL ilave ödeme yapılması sağlandı.

MADDE 44- Kamu kurum ve kuruluşlarının helal gıda sertifikasıyla tanışması sağlandı.

MADDE 45- Engelli kamu görevlilerine; mesleki uyum eğitimlerinin verilmesi, fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kurum tarafından görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin eşlik etmesi sağladı ve kamu konutlarından pozitif ayrıcalık kapsamında öncelikli yararlanmalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

Diğer Haberler

Bizi Takip Edin
     


Duyurular

EÜAŞ Hasan Uğurlu HES İşyeri Temsilcimiz ve İşletme Müdür Yardımcısı Muammer Töngel’in kayınpederi Hacı Hasan Ateşer vefat etmiştir. Cenazesi 17 Eylül Salı günü Havza Taşkaracaören Mahallesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin.
17 Eylül 2019

GAP Şube Sekreterimiz (Şanlıurfa) Yılmaz CAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Cenaze 13 Eylül Cuma akşamı yatsı namazından sonra Akçakale Merkez Camisinden kaldırılacaktır. (Taziye Akçakale’de olacak)
13 Eylül 2019

Enerji Bir-Sen Fırat Şubesi Kadın Kolları Başkanımız Gülcan Aktürk’ün kardeşi vefat etmiştir. Cenaze bugün öğle namazına müteakip Abdullahpaşa Batı Sitesi Camisinden kaldırılarak Güntaşı köyüne defnedilecektir. Taziye yeri: Abdullahpaşa Batı Sitesi Camii taziye evi. Genç yaşta hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diler, yakınlarına sabırlar diliyoruz.
28 Ağustos 2019

Malatya İl Başkanımız Adnan Gökhan'ın Annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, Başkanımıza ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Taziye Malatya merkezde olacaktır. Tel:0 532 554 27 54
12 Temmuz 2019

Menderes Şube Başkanımız Musa Çetler’in kayınbabası Yusuf Deniz vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Cenaze 20 Mayıs Salı günü ikindi namazını müteakip Denizli, Bekilli ilçesi Poyrazlı köyünde defnedilecektir.
21 Mayıs 2019

Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü üyemiz A. Hikmet Şelen’in annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz.
09 Mayıs 2019

MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Sayın İlhan ŞİMŞEK’in kayınvalidesi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
24 Şubat 2019

MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Sayın Hüsnü BACAK’ın annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
24 Şubat 2019

Enerji Bir-Sen üyelerine özel indirimli kuru temizleme anlaşması. Ender Kuru Temizleme indirimli fiyat listesi: Takım Elbise: 15TL, Ceket, 9TL, Pantolon, 6TL, Gömlek 5TL, Kazak 6TL, Etek 6TL, Palto 15TL, Kaban 15TL, Mont 15TL, Elyaf Yorgan 20TL, Battaniye 15TL. Adres: Necatibey Cd. No:86/A Kızılay, Fevziçakmak-2 Sk. No:38/A-B Kızılay Tel: 0312 230 10 81-70
28 Eylül 2018

Enerji Bir-Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Çayır’ın babası vefat etmiştir. Cenazesi bugün (24.09.2018 Pazartesi) öğle namazına müteakip Çubuk Mutluköy’de defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
24 Eylül 2018

Copyright © 2019  |  Enerji Bir-Sen