Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
Enerji Bir-Sen, TTK ve TKİ’nin Özelleştirileceği İddialarına Dair İlgili Kurumlardan Bilgi Talep Etti
02 Kasım 2017

Torba Yasa görüşmeleri ile Maden Kanununda yapılacak değişiklik sonrası TTK ve TKİ kurumlarının özelleştirileceği iddiaları üzerine Enerji Bir-Sen Genel Merkezi ilgili kurumlardan bilgi talep etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) çalışanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) torba yasa görüşmelerinde 3213 Sayılı Maden Kanununda değişiklik yapılması ile TTK ve TKİ’nin özelleştirileceğine dair kamuoyuna ve basına yansıyan konu ile ilgili Enerji Bir-Sen Genel Merkezi ilgili kurumlardan bilgi talep etti.

Bahsi geçen 1/884 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 58 inci maddesi ile:

3213 Sayılı Maden Kanununun Ek Madde 1’in üçüncü fıkrasının Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir.” şeklinde değiştirilmesi hususu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiş olup, konu ulusal ve yerel basına yansımıştır.

 

Kanun değişikliği ile ilgili kurumların yapısı ve çalışanlarının durumu ile ilgili Enerji Bir-Sen’in kaygı duyduğu hususlar;

- Ruhsatların parçalara ayrılarak, Kurumun özelleştirilmesinin yolunun açıldığı,

- Kuruma ait müesseselerin de ruhsat bölmeye konu edilebileceği,

- Taslak maddenin iş kazalarının azalması, üretimin ve istihdamın artması yönünde bir yarar sağlamayacağı yönünde kaygıları bulunmaktadır.

 

Enerji Bir-Sen’in bilgi talebi üzerine ilgili kurumlardan yapılan açıklama;

- Rödövans uygulamasının gelir getirici faaliyetten, fiyat farkı ödemeleri nedeniyle gider oluşturucu faaliyete dönüşmesi nedeniyle Kuruma maddi bir faydasının olmaması,

- Ruhsat sahibi tarafından alınması gereken izinler nedeniyle Kuruma ilave yük getirmesi,

- Alt İşveren Yönetmeliği kapsamında; rödövans sözleşmelerine dayalı olarak işletilen maden sahalarında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı kazalar sonucu tazminat talepleri ile firmalar tarafından ödenmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacakları, ücret alacakları, ulusal-dini bayram ve resmi tatil ücretleri ve sair her türlü işçi alacakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılması gerekli işçilikle ilgili her türlü ödemeler, rödövanslı firma işçilerinin yeraltı ve yerüstü çalışmalarından ileriki yıllarda oluşabilecek meslek hastalıkları maluliyetler ile bu maluliyetlerden kaynaklanacak ölümler nedeniyle mirasçılarının açacakları maddi ve manevi tazminat talepleri için firmalarla birlikte müteselsilen sorumluluk iddiasıyla davalar açılması,

- Mahkemelerde, imzalanan rödövans sözleşmelerinin muvazaalı olduğunun hüküm altına alınarak, rödövansçı firmada çalışan işçilerin tümünün kamu işçisi gibi değerlendirilerek bütün tazminat ve işçilik hesaplarında bu haklardan yararlandırılması,

- 2017 Yılında Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından asıl-alt işveren ilişkisi kurulmuş olup, muvazaa hususunun da irdelenmesi, iddiaları gündeme geldiğinden, devam eden 2000 civarında davanın ve ileride açılabilecek çok sayıdaki davanın Kurumumuz açısından çok yüksek meblağlı tazminat tutarlarını ödeme riski bulunması,

- Ruhsatın bölünerek, üretim sahalarının ayrı şekilde ruhsatlandırılmasıyla, kurum ile yeni ruhsat sahibinin arasında madencilik faaliyetlerinden doğan hukuki ilişkilerinin kesilmesi; Kurumumuzla yeni ruhsat sahibi arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile muvazaayı ortadan kaldıracağı yönünde bir açıklama yapılmıştır.

 

DEVLET BÜTÇESİ, HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI VE BÖLGE HALKI MAĞDUR EDİLMEMELİDİR

Yapılan açıklama ile ilgili maddede yapılan değişiklikler ile TTK ve TKİ’nin özelleştirilmesi değil, özel sektör işletmesinde olan rödövans arazilerinin ruhsat işlemlerinin kolaylaştırılması ve TKK ile TKİ’in dolayısıyla devlet bütçesinin maddi zarara uğratılmamasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Aktarılan bilgiler ışığında; Enerji Bir-Sen Genel Merkezi, her zaman başta üyeleri olmak üzere hizmet kolu çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözeterek hareket etmiştir. Bu konuda da hizmet kolu çalışanları ve bölge halkı için gelir kaynakların başında gelen kömür madenciliğinin Devlet kanadı olan TTK ve TKİ’nin akıbetinin gerek devlet bütçesini gerek hizmet kolu çalışanları ve bölge halkını mağdur etmeyecek şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik kaygılarını ve taleplerini ilgili kurumlara bildirmiştir.

Enerji Bir-Sen Genel Merkezi, bu çerçevede 3213 Sayılı Maden Kanununda yapılacak değişiklikler ile oluşabilecek tüm gelişmelerin takipçisi olacaktır.

 

TTK IR:8030 Sayılı Ruhsat Alanı

Diğer Haberler

Bizi Takip Edin
        
Duyurular

Elazığ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde görevli üyelerimizden A. Rıza Arslanap yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
30 Temmuz 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan üyemiz Hüseyin Savaş'ın babası vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 23 Temmuz Perşembe günü ikindi namazına müteakip Adıyaman Merkez Mezarlığına defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0 505 775 33 01)
23 Temmuz 2020

EÜAŞ Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığında görevli üyemiz Birol Avcı’nın babası, Seyit Ahmet Avcı vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 1 Temmuz Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Samsun, Ladik’te defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0 505 398 58 49)
01 Temmuz 2020

Fırat Şube Sekreterimiz Zöhre Esen'in eşi Halil Esen vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
27 Mayıs 2020

Hirfanlı HES’te Güvenlik Grup Şefi olarak görev yapan Şenol Kaya’nın annesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 13:00’da Kırşehir, Mucur, Kıran Köyünde defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 539 338 07 19)
01 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Başuzman olarak görev yapan Ahmet Ekici’nin abisi vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 26 Mayıs Salı günü Konya Ereğli'de defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 542 684 76 21)
26 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan üyemiz Necmi Şındak'ın annesi 3 Mayıs Pazar günü vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 507 480 48 08)
03 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde çalışan üyemiz Gazanfer Atlas’ın Babası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 19 Nisan Pazar günü öğle namazına müteakip Çorum Merkez Çıkrık Köyü’nde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
18 Nisan 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Tacettin Dal'ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
06 Nisan 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Kaya Tekin’in eşi Gülsüm Tekin vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi 4 Mart Cumartesi günü defnedilecektir. Merhumeye Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz. (Tel: 0 533 416 07 71)
03 Nisan 2020

Copyright © 2019  |  Enerji Bir-Sen