Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
Enerji Bir-Sen, TTK ve TKİ’nin Özelleştirileceği İddialarına Dair İlgili Kurumlardan Bilgi Talep Etti
02 Kasım 2017

Torba Yasa görüşmeleri ile Maden Kanununda yapılacak değişiklik sonrası TTK ve TKİ kurumlarının özelleştirileceği iddiaları üzerine Enerji Bir-Sen Genel Merkezi ilgili kurumlardan bilgi talep etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) çalışanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) torba yasa görüşmelerinde 3213 Sayılı Maden Kanununda değişiklik yapılması ile TTK ve TKİ’nin özelleştirileceğine dair kamuoyuna ve basına yansıyan konu ile ilgili Enerji Bir-Sen Genel Merkezi ilgili kurumlardan bilgi talep etti.

Bahsi geçen 1/884 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 58 inci maddesi ile:

3213 Sayılı Maden Kanununun Ek Madde 1’in üçüncü fıkrasının Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir.” şeklinde değiştirilmesi hususu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiş olup, konu ulusal ve yerel basına yansımıştır.

 

Kanun değişikliği ile ilgili kurumların yapısı ve çalışanlarının durumu ile ilgili Enerji Bir-Sen’in kaygı duyduğu hususlar;

- Ruhsatların parçalara ayrılarak, Kurumun özelleştirilmesinin yolunun açıldığı,

- Kuruma ait müesseselerin de ruhsat bölmeye konu edilebileceği,

- Taslak maddenin iş kazalarının azalması, üretimin ve istihdamın artması yönünde bir yarar sağlamayacağı yönünde kaygıları bulunmaktadır.

 

Enerji Bir-Sen’in bilgi talebi üzerine ilgili kurumlardan yapılan açıklama;

- Rödövans uygulamasının gelir getirici faaliyetten, fiyat farkı ödemeleri nedeniyle gider oluşturucu faaliyete dönüşmesi nedeniyle Kuruma maddi bir faydasının olmaması,

- Ruhsat sahibi tarafından alınması gereken izinler nedeniyle Kuruma ilave yük getirmesi,

- Alt İşveren Yönetmeliği kapsamında; rödövans sözleşmelerine dayalı olarak işletilen maden sahalarında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı kazalar sonucu tazminat talepleri ile firmalar tarafından ödenmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacakları, ücret alacakları, ulusal-dini bayram ve resmi tatil ücretleri ve sair her türlü işçi alacakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılması gerekli işçilikle ilgili her türlü ödemeler, rödövanslı firma işçilerinin yeraltı ve yerüstü çalışmalarından ileriki yıllarda oluşabilecek meslek hastalıkları maluliyetler ile bu maluliyetlerden kaynaklanacak ölümler nedeniyle mirasçılarının açacakları maddi ve manevi tazminat talepleri için firmalarla birlikte müteselsilen sorumluluk iddiasıyla davalar açılması,

- Mahkemelerde, imzalanan rödövans sözleşmelerinin muvazaalı olduğunun hüküm altına alınarak, rödövansçı firmada çalışan işçilerin tümünün kamu işçisi gibi değerlendirilerek bütün tazminat ve işçilik hesaplarında bu haklardan yararlandırılması,

- 2017 Yılında Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından asıl-alt işveren ilişkisi kurulmuş olup, muvazaa hususunun da irdelenmesi, iddiaları gündeme geldiğinden, devam eden 2000 civarında davanın ve ileride açılabilecek çok sayıdaki davanın Kurumumuz açısından çok yüksek meblağlı tazminat tutarlarını ödeme riski bulunması,

- Ruhsatın bölünerek, üretim sahalarının ayrı şekilde ruhsatlandırılmasıyla, kurum ile yeni ruhsat sahibinin arasında madencilik faaliyetlerinden doğan hukuki ilişkilerinin kesilmesi; Kurumumuzla yeni ruhsat sahibi arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile muvazaayı ortadan kaldıracağı yönünde bir açıklama yapılmıştır.

 

DEVLET BÜTÇESİ, HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI VE BÖLGE HALKI MAĞDUR EDİLMEMELİDİR

Yapılan açıklama ile ilgili maddede yapılan değişiklikler ile TTK ve TKİ’nin özelleştirilmesi değil, özel sektör işletmesinde olan rödövans arazilerinin ruhsat işlemlerinin kolaylaştırılması ve TKK ile TKİ’in dolayısıyla devlet bütçesinin maddi zarara uğratılmamasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Aktarılan bilgiler ışığında; Enerji Bir-Sen Genel Merkezi, her zaman başta üyeleri olmak üzere hizmet kolu çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözeterek hareket etmiştir. Bu konuda da hizmet kolu çalışanları ve bölge halkı için gelir kaynakların başında gelen kömür madenciliğinin Devlet kanadı olan TTK ve TKİ’nin akıbetinin gerek devlet bütçesini gerek hizmet kolu çalışanları ve bölge halkını mağdur etmeyecek şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik kaygılarını ve taleplerini ilgili kurumlara bildirmiştir.

Enerji Bir-Sen Genel Merkezi, bu çerçevede 3213 Sayılı Maden Kanununda yapılacak değişiklikler ile oluşabilecek tüm gelişmelerin takipçisi olacaktır.

 

TTK IR:8030 Sayılı Ruhsat Alanı

Diğer Haberler

Bizi Takip Edin
     
Duyurular

Enerji Bir-Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Çayır’ın babası vefat etmiştir. Cenazesi bugün (24.09.2018 Pazartesi) öğle namazına müteakip Çubuk Mutluköy’de defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
24 Eylül 2018

Emet Eti Bor İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapan üyemiz Doç.Dr. Mehmet Savaş'ın annesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün (10.09.2018) öğle namazına müteakip Köprücek Köyü Mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
10 Eylül 2018

Enerji Bir-Sen Adıyaman İl Başkan Yardımcımız Fehmi Çakır'ın kayınpederi vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. (Tel: 533 686 83 92)
05 Eylül 2018

Enerji Bir-Sen Adıyaman İl Başkan Yardımcımız Fehmi Çakır'ın kayınpederi vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. (Tel: 533 686 83 92)
05 Eylül 2018

Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Başkan Yardımcımız Şevket İnce'nin annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. (Tel:536 494 89 05)
30 Ağustos 2018

Samsun Altınkaya HES’de görevli Yeşilırmak Şube Disiplin Kurulu Üyemiz Ümit Uçaravcı'nın annesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün (12.08.2018) Bafra Mevlâna Mahallesi Esentepe Caminde ikindi namazına müteakip Bafra asri mezarlığına defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (0 541 525 77 55)
12 Ağustos 2018

Eski üyelerimizden DSİ Sivas 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya'nın kayınbiraderi vefat etmiştir. Cenazesi 4 Ağustos Cumartesi öğle namazını müteakip Mersin'den kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
04 Ağustos 2018

MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğünde görevli üyemiz Abdullah Barışkan'nın babası vefat etmiştir. Cenazesi 22 Temmuz Pazar günü Çankırı ili, Orta ilçesi, Kalfat Köyünde öğle namaza müteakip defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
22 Temmuz 2018

Kars İl Başkanımız Cafer Samgar’ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0543 668 30 55)
16 Temmuz 2018

EÜAŞ Gezende HES İşletme Müdürlüğünde görevli üyemiz Ramazan Tekin geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu yaşamını yitirmiştir. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
14 Temmuz 2018