Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
Sözleşmeli Personel İle Kadrolu Personelin İzin Hakları Eşitlendi
21 Haziran 2018

Enerji Bir-Sen'in bir teklifi daha hayata geçirildi, sözleşmeli personel ile kadrolu personelin izin hakları eşitlendi.

Enerji Bir-Sen olarak 3'ncü ve 4'ncü Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinde yer verdiğimiz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun da kazanıma dönüştürülmesi yönünde destek olup girişimlerde bulunduğu, sözleşmeli personellerin izin haklarının kadrolu personelle eşitlenmesi teklifi, Resmi Gazete'nin bugün (21.08.2016) yayımlanan 30.455 sayılı nüshasında yer alan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile birlikte kazanıma dönüştü. Böylece, kamu personel sistemi içerisinde sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasında izin haklarına ilişkin farklılıklar ve bunun ürettiği mağduriyet giderilmiş oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilen 06.06.1978 tarih ve 7/18754 sayılı Bakanlar Kurulu eki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yapılan düzenlemenin sonucunda; doğum izni, süt izni, doğuma dayalı aylıksız izin, ölüm izni, evlilik izni, mazeret izni, refakat izni, evlat edinmeye dayalı izinler ile kadın personelin vardiyalı çalışmadan ve engelli personelin gece nöbetinden muafiyeti konularında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen “sözleşmeli personel” statüsündeki kamu görevlileri 4/A kapsamında istihdam edilen “kadrolu/memur” statüsündeki kamu görevlileri ile aynı haklardan yararlanmaları sağlanmış oldu.

Enerji Bir-Sen’in çözüm odaklı ve fikri takip stratejiyle yürüttüğü sendikal mücadelenin bir sonucu olan bu düzenleme gerek toplu sözleşme sürecinde gerekse KPDK toplantılarında konunun masaya taşınması ve gündeme alınması noktasında ortaya koyduğu ısrarın ürünüdür.

Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun daha etkin rol üstlenmesi ve kazanım üretme odaklı bir çalışma yönteminin belirlenmesi ve Kurul tarafından oluşturulan alt komisyonlar oluşturulması teklifimiz kapsamında oluşturulan alt komisyonlardan birinin çalışma konuları olarak; Farklı statülerde görev yapan personelin izinlerinin eşitlenmesi, İstihdam türü farklılığı gerekçe gösterilerek izin türleri, izin süreleri konusunda yapılan bütün farklıların ortadan kaldırılması, İzinlerle ilgili yapılacak yasal ve idari düzenlemelerde “işgünü esası” uygulamasının hayata geçirilmesi, Aylıksız izin, süt izni, refakatçi izni noktasında kurumlar arasındaki uygulama farklılıkların ve kurumların kendilerine ait yönetsel düzenlemelerin oluşturduğu çelişkilerin giderilmesi olarak belirlenmiş ve alt komisyon toplantılarında ivedilikle yapılacak düzenlemeler arasında izin süreleri ve hakları konusundaki farklılığın giderilmesi olarak belirlenmişti.

Sözleşmeli Personelin izin haklarıyla ilgili olarak Resmi Gazete’de yayımlanan değişikle;

a) Sözleşmeli personelin doğum izni, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta esas alınarak doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilecek şekilde düzenlendi.

b) Daha önce günde 1,5 saat olarak düzenlenen süt izni, memurlarda olduğu gibi doğum izninin bitiminden sonraki ilk 6 ay için 3 saat, ikinci altı ay için 1,5 saat olarak düzenlendi.

c) İki gün olan babalık izni 10 gün’e; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün olan ölüm izni 7 güne çıkarıldı.

d) Daha önce böyle bir hakkı bulunmayan sözleşmeli personelin diğer hallerdeki mazeret izni süresi de memurlar gibi 10 gün olarak düzenlendi.

e) Yine daha önce sözleşmeli personel için bulunmayan bir hak olarak evlat edinmeye dayalı izin hakkı sözleşmeli personel içinde düzenlendi ve evlat edinen sözleşmeli personele bu durumda 8 haftaya kadar evlat edinme izni getirildi.

f) Kadrolu personelin yararlandığı “bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin” şeklindeki refakat izni hakkından sözleşmeli personel de yararlanacak.

g) İzin haklarına ilişkin kazanımlara ilave olarak aynı düzenleme kapsamında; kadın personele tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesine ve engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesine ilişkin düzenleme yapılarak kadrolu/memur statüsü için öngörülen bir hak sözleşmeli personele de tanınmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan bugünkü düzenlemeyi, izin hakkı bağlamında sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasında sözleşmeli personel aleyhine mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin tekliflerimize olumlu cevap verilmesi olarak görüyor, izin hakları konusunda elde ettiğimiz bu kazanımları aynı zamanda sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin asli hedefimize bir adım daha yaklaşmak olarak da değerlendiriyoruz.

Diğer Haberler

Bizi Takip Edin
        
Duyurular

EÜAŞ Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığında görevli üyemiz Birol Avcı’nın babası, Seyit Ahmet Avcı vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 1 Temmuz Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Samsun, Ladik’te defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0 505 398 58 49)
01 Temmuz 2020

Fırat Şube Sekreterimiz Zöhre Esen'in eşi Halil Esen vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
27 Mayıs 2020

Hirfanlı HES’te Güvenlik Grup Şefi olarak görev yapan Şenol Kaya’nın annesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 13:00’da Kırşehir, Mucur, Kıran Köyünde defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 539 338 07 19)
01 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Başuzman olarak görev yapan Ahmet Ekici’nin abisi vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 26 Mayıs Salı günü Konya Ereğli'de defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 542 684 76 21)
26 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan üyemiz Necmi Şındak'ın annesi 3 Mayıs Pazar günü vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 507 480 48 08)
03 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde çalışan üyemiz Gazanfer Atlas’ın Babası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 19 Nisan Pazar günü öğle namazına müteakip Çorum Merkez Çıkrık Köyü’nde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
18 Nisan 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Tacettin Dal'ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
06 Nisan 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Kaya Tekin’in eşi Gülsüm Tekin vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi 4 Mart Cumartesi günü defnedilecektir. Merhumeye Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz. (Tel: 0 533 416 07 71)
03 Nisan 2020

Sivas İl Başkan Yardımcımız Zekeriya SARITAŞ'ın kayınbabası vefat etmiştir. Cenazesi 1 Nisan Çarşamba günü 15.00'te Yukarı Tekke Mezarlığından kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
01 Nisan 2020

DSİ Kırşehir 122. Şube Müdürlüğünde görevli üyemiz Dönüş Akçakaya’nın annesi vefat etmiştir. Cenazesi Kaman Demirli köyünde öğle namazına müteakip kaldırılacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 546 835 68 56)
14 Mart 2020

Copyright © 2019  |  Enerji Bir-Sen