Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
6. Dönem Toplu Sözleşme’de İlk Toplantı Gerçekleştirildi
02 Ağustos 2021

4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendiren ve milli gelirden alacakları payın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Reşat Moralı Toplantı Salonunda gerçekleşen 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ilk oturumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Enerji Bir-Sen Genel Sekreteri Ramazan Karaçor, Genel Başkan Yardımcıları Cemil Şentürk, Erkan Karahan, Mustafaş Daşdan, Türker İpek ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların Genel Başkanları ile Kamu İşvereni Heyetinden temsilciler ve konfederasyon temsilcileri katıldı.

Kamu Görevlileri Heyet Başkanı olarak konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, süreçten beklentilerini aktardı. 6. Dönem Toplu Pazarlık sürecinin her anıyla, her oturumuyla ve sonuçlarıyla hayırlı olmasını dileyen Yalçın; sorunları gören, çözüm üreten, adalet tesis eden, beklentileri hayata geçiren, talep ve teklifleri kazanıma dönüştüren, ekonomik büyüme, adil ve insani kalkınma hedeflerini destekleyen, emeği yücelten, alın terinin payını yükselten, kamu görevlilerinin yaşadığı sorunları eksilten, tabi tutuldukları yasakları sona erdiren, insan onuruna uygun maaş ve saygın iş ilkeleriyle uyumlu çalışma şartlarını gerçekleştiren bir vasatı üreterek tamamlanmasını temenni ettiğini ifade etti. Yalçın 11 sendikasıyla Memur-Sen’in de bu zeminin temini için çaba göstereceğinin altını çizdi. 

Toplu Sözleşmedeki tarafların insan için, emek için, adalet için ve özgürlük için oluşacak iradeye katkı sunma sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Yalçın, “Kamu İşvereni tarafı da emek tarafı da hakkın teslimi, adaletin tesisi, insani kalkınma ve adil gelir dağılımının gereği için cümle kurmalı, cömert olmalı, empatik tavrı esas almalıdır” diye konuştu.

“Bu masada bencilliğe de cimriliğe de yer olmamalıdır” diyen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Sorunların mertçe konuşulduğu, bölüşümün cömertçe gerçekleştiği bir zemin olmalıdır. Bu dönem, 5. Dönemde yapılan hataların, ihmallerin veya bilinçli tutumların gerçekleşmeyeceği inanç ve kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Kamu Görevlilerinin Satın Alma Gücü Zayıflıyor”

Memur-Sen’in tekliflerinin hazırlanmasındaki gerekçelere de değinen Yalçın, “Ekonominin büyüdüğü fakat büyümeden herkesin eşit düzeyde nasiplenmediği, Kalkınmanın geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde gerçekleştiği ve derinleştiği, buna karşın refahtan pay konusunda bazı kesimlerine ıskalandığı, enflasyon tahmin, beklenti ve hedefleriyle gerçekleşmelerinin arasındaki uyumsuzluğun ısrarla devam ettiği, son 10 yıllık süreçte gerçekleşen enflasyonun hedef ve tahmin verileriyle yapılan kıyaslamasında 2 kattan daha yüksek farklılıkların oluştuğu, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerineyapılan artışın neredeyse her altı aylık dönemde enflasyonun altında kaldığı, herkesin bildiği, dillendirdiği, Kamu İşveren Heyetini ise görmezden geldiği veriler karşımızda duruyor” şeklinde konuştu.

2013’de 12 615 $ olan Kişi Başına Milli Gelirin 2021 yılında 8.689 $’a gerilediğini hatırlatan Yalçın, bütçeden faize ayrılan payın son 5 yıllık süreçte artma eğilimini devam ettirdiğini belirterek “Kur, faiz ve altın üçlüsünün her biri karşısında kamu görevlilerinin maaşlarının eridiği, satın alma güçlerinin zayıfladığı, enflasyon farkı ile maaş rakamlarının yukarıya, enflasyon ile maaşın alım gücünün aşağıya doğru hareket ettiği, kamu görevlilerinin maaş ve ücret kayıpları yanında yok sayılamaz düzeyde gelir kaybı yaşadığı gerçeğini de bu masanın bütün özneleri ve taraflarınca teklife cevap verirken veya masaya teklif sunarken mutlaka dikkate almalıdır. Toplamda %14,74 düzeyinde maaş ve ücret artışı öngörülen 5. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlük tarihinden bugüne; kamu görevlilerinin maaşlarında %24,29, Dolar kurunda %46,05, Euro kurunda %54,50, altın fiyatında %71,33 oranında artış gerçekleşti. Sözün özü enflasyon karşısında eriyen maaş ve ücretler döviz ve altın karşısında kelimenin tam anlamıyla kuşa döndü. 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecini yaşayan işveren heyeti tarafındaki arkadaşlarımız, o süreçte Memur-Sen’in ortaya koyduğu iradeyi ve gerekçelerini, eminim ki bugün itibariyle takdir ediyorlardır. Çünkü biz kamu işvereninin teklifini kabul etmediğimizde şunu söylemiştik. Bu teklifte yer alan oranlar enflasyon gerçeğiyle, ekonominin verileri ile örtüşmemektedir” dedi.

Toplu sözleşme teklifleriyle; geçmişin kayıplarının giderilmesi, bugünün beklentilerinin karşılanması, geleceğe dair refah paylaşımının yapılması esas alındığını ifade eden Ali Yalçın, “Toplu sözleşme rakam ve oranların değil emek ve insanların merkez değer olduğu bir süreçtir. Emeğe verilen karşılıktan tasarruf olmayacağı gibi emeğin hakkını tespit ederken oluşturacağı bütçe yükünü değil hakkın verilmemesi halinde karşılaşılacak sosyal maliyet büyüklüğünü esas almak gerekir. Adaletin maliyeti, adaletsizliği bedelinden daima daha düşüktür. İnsanı yaşatan devlet iki temel parametreye dayanmak zorundadır. Hakkaniyete ve Adalete… Bu masa tam da bu sonuca ulaşmak için var. O yüzden sadece sosyal diyalog süreci değil aynı zamanda sosyal devleti somutlaştırma sürecidir. Bütün bu değerlendirmeler üzerinden kamu işvereni hem heyet hem de her bir üyesiyle tekliflerimize hayır demeye gerekçe değil evet demeye dayanak aramalıdır. Toplu sözleşmenin bütçeye yükünü azaltmanın değil, Toplu sözleşmeyle adaleti sağlamanın derdinde olmalılar” şeklinde konuştu.

“Türkiye Bu Tekfliflerin Yerine Getirilmesine Yetecek İmkanlara Sahiptir”

5. Dönem Toplu Sözleşme’de kamu işvereni ve hakeminin %14,74 kümülatif artışını hatırlatan Yalçın, “Kamu görevlilerine 18 ayda %24,29 düzeyinde maaş güncellemesi yapıldı. Güncelleme diyorum, zam ya da artış demiyorum. Çünkü, enflasyon karşısında koruma yetisine sahip olmayan bu oran, artış ve zam olarak nitelendirilemez” ifadelerini kullandı.

6. Dönem Toplu Sözleşme’nin genel anlamda Türkiye, özelde ise kamu görevlileri sendikacılığı açısından bir milat barındırdığına vurgu yapan Yalçın, “Kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren bizim deyimimizle genel toplu sözleşmeye ilişkin tekliflerde Memur-Sen ve Kamu-Sen’in birlikte oluşturduğu ortak teklifler yer alıyor. Genel toplu sözleşmeye ilişkin teklif paketinin, 40’ı geçmiş dönem Memur-Sen toplu sözleşme kazanımları, 51’i ise bu sözleşmeye mahsus ortak çalışma ürünü olmak üzere toplamda 91 teklifi Memur-Sen ve Kamu-Sen ortak teklifi olarak masaya sunulmuştur. Süreç boyunca söz konusu tekliflerle ilgili olarak Memur-Sen ve Kamu-Sen birlikte hareket edecektir. Bu boyutuyla 6. Dönem Toplu Sözleşmesine yönelik tekliflerin hazırlanmasında emeği geçen teknik heyetlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha önce Kamu-Sen’in olumlu yanıt verdiği çağrıyı KESK için yineleyen Yalçın, “Diğer taraftan aynı daveti yaptığımız fakat olumlu karşılık bulamadığımız KESK’e de toplu sözleşme görüşmelerinde fiilen birlikte hareket etme noktasında tavır değişikliği yapması önerimizi ifade ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin kamu görevlileri için daha iyi şartlar sağlayacak imkâna sahip olduğunu belirten Yalçın, “Kamu görevlilerine yönelik grev ve siyaset yasaklarının sona ermesini, kılık kıyafet dayatmasının bitirilmesini, sendikal haklara, özgürlüklere ve yetkilere dair hükümlerin demokratikleştirilmesini, 4688 sayılı Kanundaki olumsuzlukların düzeltilmesini, eksikliklerin tamamlanmasını, toplu sözleşmenin kapsamına dair anlamsız ve dayanaksız daraltıcı yorumların ortadan kalkmasını teklif ediyoruz. Biz Türkiye’nin emeğin karşılığını eksiksiz verme hassasiyetine sahip medeniyetin mevcuttaki en güçlü temsilcisi olduğuna dair inancımızı tekrar ediyoruz.

Biz, her zaman olduğu gibi bu toplu sözleşmede de tekliflerimizle hakkımızı istiyor, hukukumuzu genişletiyor, mevcuttaki hak ve hukukumuzu koruyacak iradeyi gösteriyoruz. 6. Dönem Toplu Sözleşmenin adaleti sağlamaya, refahı adil paylaşmaya, kamu görevlilerini yasaklardan kurtarmaya, Sözleşmelilik garabetini bütünüyle ortadan kaldırmaya, refah payı uygulamasının miladı olmaya, kamu görevlilerini enflasyonun maaşları eriten etkisinden kurtarmaya, emekliler, kadınlar, gençler ve engelliler önceliğinde bütün kamu görevlilerini Yeni, Büyük Güçlü Türkiye’nin vatandaşı olmak noktasında gurur duymaya vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Diğer Haberler

Bizi Takip Edin
        
Duyurular

EÜAŞ Maden Sahaları Dairesi Başkanlığında görevli üyemiz Ümit Sönmez'in kayınbabası vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 6 Haziran Cumartesi günü Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
06 Haziran 2021

EÜAŞ Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan üyemiz M. Sait Keten'in annesi vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi Çorum'da defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. İrtibat: (0 542 415 00 24)
28 Mayıs 2021

EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü’nde görevli üyemiz Adem Doğaç Covid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.
20 Mayıs 2021

EÜAŞ Çatalan HES İşletme Müdürlüğü’nde görevli personelimiz ve Toroslar Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan Arslan'ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 542 488 11 11)
20 Mayıs 2021

EÜAŞ Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığında görevli üyemiz Mehmet Emin Gürbüz'ün annesi Leyla Gürbüz vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi 29 Nisan Çarşamba günü Ayaş Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0535 479 44 68)
15 Nisan 2021

Enerji Bir-Sen Dumlupınar Şube Sekreterimiz Erdoğan Gümüşay’ın eşi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 533 686 83 18)
25 Nisan 2021

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Müşaviri olarak görev yapan üyemiz Sn. Fevzi Taşdemir'in kardeşi Yusuf Taşdemir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 27 Şubat Cumartesi günü Bitlis Tatvan'da defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. (Fevzi Taşdemir Tel: 0533 422 13 55)
27 Şubat 2021

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görevli üyemiz Ayşen Yiğit'in eşi Necati Yiğit vefat etmiştir. Cenazesi 7 Şubat Pazar günü Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. İrtibat: Ayşen YİĞİT 0533 510 87 74
07 Şubat 2021

EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğünde görevli üyemiz Ömer Faruk Erbay’ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 537 560 68 11)
05 Şubat 2021

Enerji Bir-Sen’den “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” Anlaşması
01 Şubat 2021

Copyright © 2021  |  Enerji Bir-Sen