Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
Enerji Bir-Sen'den Hizmet Kolunda Önemli Kazanımlar
23 Ağustos 2021

Enerji Sanayi ve Madencilik hizmet kolu çalışanlarının 2022 ve 2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme, Enerji Bir-Sen Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti arasında atılan imzalarla bağıtlandı.

Mutabakat metni Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolu çalışanları adına Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile Kamu İşveren Heyeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından imza altına alındı. İmza törenine Enerji Bir-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Karaçor, Cemil Şentürk, Gürkan Kaya, Erkan Karahan, Mustafa Daşdan, Türker İpek ve ÇSGB Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem katıldı.

Enerji Bir-Sen yaklaşık 1 ay süren müzakere sürecinin sonunda Kamu İşveren Heyetiyle varılan mutabakat neticesinde Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolu çalışanları adına hizmet kolunda 30 önemli kazanıma imza attı.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Kamu İşveren Heyeti arasında imzalanan sözleşmede ise mutabakata varılan genel hükümlerde kamu görevlilerinin tamamı adına önemli kazanıma imza atıldı.

6. Dönem Toplu Sözleşme; hizmet kolu çalışanlarımız özelinde, kamu görevlilerimizin tamamına hayırlı olsun.

 

ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMET KOLU

6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ

 

Koruyucu Giyim Malzemesi

MADDE 1- Hizmet kolumuz kapsamında görev yapan personele verilen koruyucu giyim malzemesi kazanımımızın 2022-2023 yılları için devamını sağladık.

 

Ücretsiz Okul Servisi

MADDE 2- Hizmet kolumuzda çalışan personelin çocuklarına sunulan ücretsiz okul servisi kazanımının devamını sağladık.

 

Ücretsiz Sosyal Servis

MADDE 3- Hizmet kolumuz kapsamında çalışan personellere ve ailelerine sunulan ücretsiz sosyal servis kazanımımızın devamını sağladık.

 

MTA Kamplarında ve Araştırma Gemilerinde Görev Yapan Personele Yemek Yardımı

MADDE 4- MTA kamplarında ve araştırma gemilerinde görev yapan personele ücretsiz yemek yardımı kazanımımızın devamını sağladık.

 

TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüklerinde Çalışan Teknik Personele İlave Ücret Verilmesi

MADDE 5- TEİAŞ yük tevzinde vardiya görevi yapan teknik personelin ek ödeme oranlarının 25 puana çıkarılmasını sağlayarak, aylık 472TL kazanım elde ettik.

 

Vardiya Servisi

MADDE 6- Hizmet kolu kapsamındaki kurumlarda normal mesai saatlerinin dışında vardiyalı olarak çalışan personelin gidiş-geliş ücretlerinin ödenmesine yönelik kazanımın devamını sağladık.

 

ÇAYKUR Kampanya Primi

MADDE 7- ÇAYKUR’da kampanya döneminde görev alan personele 5 ay boyunca 125TL’den toplam 625 TL kampanya primi kazandırdık.

 

TKİ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlükleri Personeline Servis Hizmeti

MADDE 8- TKİ Çan İşletmelerinde, ETİ Maden Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma işletmelerinde görev yapan personellere sağlanan ücretsiz servis hizmeti kazanımımızın devamını sağladık.

 

TEİAŞ Canlı Hat Bakımı Kapsamında Uçuşlara Katılanlara İlave Ücret Verilmesi

MADDE 9- TEİAŞ canlı hava hat bakım ve kontrollerine katılan teknik personele fiilen uçuşa katıldıkları her gün için aldıkları (900) gösterge rakamı kazanımımızın devamını sağlayarak aylık 1020TL kazanım elde ettik.

 

TEİAŞ Canlı Bakım Birimlerinde Çalışanlara İlave Ücret Verilmesi

MADDE 10- TEİAŞ canlı bakım işletme müdürlüklerinde çalışan teknik personele her ay için ilave 10 puan ilave ek ödenme kazanımımızın devamını sağlayarak aylık 189TL kazanım elde ettik.

 

Yüksek Gerilim İlave Ödemesi 

MADDE 11- TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ’a ait enerji üretim yerlerinde, özel şalt ve trafo merkezleri veya açık/kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; fiilen çalışan personele her gün için 30 TL ilave ücret ödenmesini sağlayarak aylık 660TL kazanım elde ettik.

 

DSİ Projelerinde Görev Yapan Personele Fazla Çalışma Ücreti 

MADDE 12- DSİ projelerinde görev alan personele; Ilısu için aylık 70 saate kadar 4 kat, Silvan Çoruh, 26. Bölge için aylık 50 saate kadar 4 kat, 4. 5. 7. 8. 9. 10. 12. 15. 17. 18. 19. 20. 22. 23. ve 24. Bölgeler için aylık 50 saate kadar 4 kat tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesini sağlayarak 520TL ile 910TL arasında kazanım elde ettik.

 

Bazı EÜAŞ Personeline Ek Ödeme 

MADDE 13- EÜAŞ’a ait bazı Hidroelektrik/Termik Santral ve İşletmelerinde görev yapan personelin yararlandığı ilave 10 puan ek ödeme kazanımımızın kapsamına yeni santral/işletmelerin eklenmesini sağlayarak aylık 189TL kazandırdık.

 

MADDE 13- EÜAŞ’a ait Karakaya, Ermenek, Gezende, Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Sarıyar, Demirköprü, Karkamış, Kılıçkaya ve Gökçekaya hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan A ve B termik santrallerinde, Afşin-Elbistan linyit işletmelerinde görev yapan personele ödenmesini sağladığımız 10 puan ilave ek ödeme kazanımımıza; Doğu Karadeniz ve Yöresi, Hirfanlı ve Yöresi, Ilısu, Obruk, Berke, 18 Mart Çan Termik, Çayırhan Termik, Çayırhan Linyit işletme müdürlüğünü dahil ettirerek kapsamını genişlettik ve aylık 189TL kazanım  elde ettik.

 

Madencilik ve Petrol Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesinde Gündelik

Madde 14- Madencilik ve petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik harcırah miktarının hizmet kolumuzdaki kurumları kapsayacak şekilde 2 kat olarak ödenmesinin devamını sağladık.

  

TÜRKŞEKER Kampanya Primi

Madde 15- TÜRKŞEKER’de kampanya döneminde görev alan personele 5 ay boyunca 125TL’den toplam 625 TL kampanya primi kazandırdık.

 

Lojmandan Faydalanma

Madde 16- EÜAŞ, ETİMADEN ve TÜRKŞEKER’de çalışan personellerin misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden ücretsiz faydalanması kazanımımızın devamını sağladık.

 

Ölçü ve Ayar Memurlarının İş Riski Zammı

Madde 17- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatında ölçü ve ayar memuru kadrosundaki personele kazandırdığımız iş riski zammının 800 puana yükseltilmesini sağladık.

 

Eti Maden Personeline İlave Ödeme

Madde 18- Eti Maden’e ait Bandırma İşletmesinde çalışan personele 20 puan (aylık 378TL), Kırka Emet, Bigadiç ve Beylikova İşletmelerinde çalışan personele 30 puan (aylık 567TL) kazanım elde ettik.

 

TKİ Personeline İlave Ödeme

Madde 19- Türkiye Kömür İşletmeleri’nde taşrada çalışan personele aylık 60TL, yer altında çalışan personele aylık 70TL kazanım elde ettik.

 

TTK Personeline İlave Ödeme

Madde 20- Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan personele aylık 60TL, yer altında çalışan personele aylık 70TL kazanım elde ettik.

 

DSİ Personeline Fazla Çalışma Ücreti

Madde 21- DSİ Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında tabii afetlerde görev yapan personele yıllık 1300TL kazanım elde ettik.

 

Fazla Çalışma

Madde 22- ANT, EÜAŞ, TEİAŞ ve TEDAŞ’ta dini ve resmi bayram günlerinde çalışan personele fiilen çalıştıkları her gün için 6 saate kadar 2 katı fazla çalışma ücreti ödenmesini sağlayarak günlük 32TL kazanım elde ettik.

  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Denetim Görevi Yapan Personele İlave Ödeme

Madde 23- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında denetim görevine giden teknik personelin ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilmesini sağlayarak aylık 189TL kazanım elde ettik.

 

KOSGEB Personeline İlave Ödeme

Madde 24- KOSGEB taşra teşkilatında çalışan personele ilave 150TL ödeme yapılmasını sağlayarak kazanım elde ettik.

 

MTA Personeline İlave Ödeme

Madde 25- MTA taşra teşkilatında çalışan personele ilave 10 puan ödeme yapılmasını sağlayarak aylık 189TL kazanım elde ettik.

 

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Çalışanlarına İlave Ödeme 

Madde 26- ANT taşra teşkilatında çalışan personele ilave 10 puan ödeme yapılmasını sağlayarak aylık 189TL kazanım elde ettik.

 

Bazı TENMAK Personeline İlave Ödeme

Madde 27- TENMAK’ta çalışan personele her ay ilave ödeme yapılmasını sağlayarak aylık 60TL kazanım elde ettik.

 

Pozisyon Dışı Araç Kullanan Personele İlave Ödeme

Madde 28- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEİAŞ ve MAPEG’de görevinin yanı sıra araç kullanan personeline her ay ilave ödeme yapılmasını sağlayarak aylık 125 TL kazanım elde ettik.

 

Hizmet Tahsisli Konutlar

Madde 29- TKİ Çan ve Tunçbilek, TÜRKŞEKER Van Erciş, Elazığ ve Çarşamba, Eti Maden Kırka’da bulunan kamu konutların hizmet tahsisli konut kapsamına alınmasını ve kira bedeli alınmamasını sağladık.

 

TSE Personeline İlave Ödeme

Madde 30- TSE personeline, işlem bazında her ay 250’ye kadar ilave ücret ödenmesini sağlayarak, Toplu Sözleşme kapsamına ilk kez dahil olan Enstitü personeli için önemli bir kazanım elde ettik.

 

Diğer Haberler

Bizi Takip Edin
        
Duyurular

EÜAŞ Maden Sahaları Dairesi Başkanlığında görevli üyemiz Ümit Sönmez'in kayınbabası vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 6 Haziran Cumartesi günü Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
06 Haziran 2021

EÜAŞ Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan üyemiz M. Sait Keten'in annesi vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi Çorum'da defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. İrtibat: (0 542 415 00 24)
28 Mayıs 2021

EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü’nde görevli üyemiz Adem Doğaç Covid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.
20 Mayıs 2021

EÜAŞ Çatalan HES İşletme Müdürlüğü’nde görevli personelimiz ve Toroslar Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan Arslan'ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 542 488 11 11)
20 Mayıs 2021

EÜAŞ Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığında görevli üyemiz Mehmet Emin Gürbüz'ün annesi Leyla Gürbüz vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi 29 Nisan Çarşamba günü Ayaş Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0535 479 44 68)
15 Nisan 2021

Enerji Bir-Sen Dumlupınar Şube Sekreterimiz Erdoğan Gümüşay’ın eşi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 533 686 83 18)
25 Nisan 2021

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Müşaviri olarak görev yapan üyemiz Sn. Fevzi Taşdemir'in kardeşi Yusuf Taşdemir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 27 Şubat Cumartesi günü Bitlis Tatvan'da defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. (Fevzi Taşdemir Tel: 0533 422 13 55)
27 Şubat 2021

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görevli üyemiz Ayşen Yiğit'in eşi Necati Yiğit vefat etmiştir. Cenazesi 7 Şubat Pazar günü Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. İrtibat: Ayşen YİĞİT 0533 510 87 74
07 Şubat 2021

EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğünde görevli üyemiz Ömer Faruk Erbay’ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 537 560 68 11)
05 Şubat 2021

Enerji Bir-Sen’den “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” Anlaşması
01 Şubat 2021

Copyright © 2021  |  Enerji Bir-Sen