Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
5. Dönem Toplu Sözleşme Metni

 

 

 

 

ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMET KOLU

2020-2021 YILLARINI KAPSAYAN 5.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME MADDELERİ

(KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI)

 

Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilmesi 2020-2021 yıllarında da devamı sağlanmıştır.

 

Hizmet kolumuz kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklarının ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılmaya devam edilecektir.

Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel ile aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılmaya devam edilecektir.

 

MTA Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda ve araştırma gemilerinde görev yapan kamu görevlileri de işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandırılmaya devam edilecektir.

 

TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüklerinde vardiya görevi yapan personelin ek ödemesi 15 puandan 20 puana çıkarılarak artı bir kazanım sağlanmıştır.

2020 birinci 6 ay 273,59TL/ay

2020 ikinci 6 ay 284,54TL/ay

2021 birinci 6 ay 293,07TL/ay

2021 ikinci 6 ay 301,87TL/ay

 

Vardiyalı çalışan personelin servis hizmetinin devamı sağlanmış, servis hizmeti sağlanamadığı takdirde toplu taşıma bedeli bir gidiş-bir geliş olan durum gidiş-geliş olarak değiştirilerek çift araç kullanımı gözetilmiştir.

 

ÇAYKUR personelinin kampanya döneminde görev yapmaları halinde 3 ay için 84TL olan tutar 95TL olarak revize edilmiştir.

 

 TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Çan İşletmelerinde (Biga ve Çanakkale'de ikamet edenler dahil) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma İşletmelerinde görev yapan kamu görevlilerine İşe geliş ve gidişlerinde ücretsiz servis hizmetinin devamı sağlanmıştır.

 

TEİAŞ canlı hat bakımı için uçuşlara katılan teknik personelin ilave ödemesi devam ettirilmiştir.

2020 birinci 6 ay 777,60/6 uçuş

2020 ikinci 6 ay 808,68/6 uçuş

2021 birinci 6 ay 832,92/6 uçuş

2021 ikinci 6 ay 857,94/6 uçuş

 

TEİAŞ canlı bakım işletme Müdürlüklerinde çalışan teknik personelin 110TL olan ilave ödemesi 10 puan ek ödeme puanına çevrilerek artı bir kazanım sağlanmıştır.

2020 birinci 6 ay 136,79TL/ay

2020 ikinci 6 ay 142,27TL/ay

2021 birinci 6 ay 146,53TL/ay

2021 ikinci 6 ay 150,95TL/ay

 

TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerlerinde, açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 15TL olan ilave ücret 20TL’ye çıkarılmıştır.

 

DSİ Genel Müdürlüğünün projelerinde görev yapan memur personele verilen fazla mesai 4/B sözleşmeli personel de dahil edilerek devamı sağlanmıştır. Ayrıca, bu projelere Sivas, Kahramanmaraş, Trabzon ve Kastamonu bölgeleri de eklenmiştir.

 

EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Karakaya, Ermenek, Gezende, Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Sarıyar, Demirköprü, Karkamış, Kılıçkaya ve Gökçekaya hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan termik santrallerinde ve Afşin-Elbistan linyit işletmelerinde görev yapan personelin 10 puan ilave ek ödemeleri devam ettirilmiş ve buna ek olarak yeni santraller eklenmiştir.

2020 birinci 6 ay 136,79TL/ay

2020 ikinci6 ay 142,27TL/ay

2021 birinci 6 ay 146,53TL/ay

2021 ikinci 6 ay 150,95TL/ay

 

Madencilik ve petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik hizmet kolumuzdaki kurumları kapsayacak şekilde devam ettirilmiştir.

 

TÜRKŞEKER Genel Müdürlüğünün personelinin kampanya döneminde görev yapmaları halinde 3 ay için 84TL olan tutar 95TL olarak revize edilmiştir.

 

EÜAŞ, ETİ Maden ve TÜRKŞEKER Genel Müdürlüklerinde istihdam edilen personel; anılan kurumlarda 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi personelin ücretsiz kaldığı misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılmaya devam edilecektir.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı ölçü ve ayar memuru kadrolarında bulunanlara 600 puan iş riski zammı ödenmeye devam edilecektir.

 

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Kestelek, Bandırma ve Bigadiç İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerinin 30TL olan ilave ödemesi ek ödeme oranına çevrilerek 10 puana, Kırka ve Emet İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine ise 20 puan olarak revize edilmiştir.

Kırka-Emet

Kestelek-Bandırma-Bigadiç

2020 birinci 6 ay 273,59TL/ay

2020 birinci 6 ay 136,79TL/ay

2020 ikinci 6 ay 284,54TL/ay

2020 ikinci 6 ay 142,27TL/ay

2021 birinci 6 ay 293,07TL/ay

2021 birinci 6 ay 146,53TL/ay

2021 ikinci 6 ay 301,87TL/ay

2021 ikinci 6 ay 150,95TL/ay

 

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ödenen 30TL ilave ödeme 40 TL’ye çıkarılmış, ayrıca bu ödeme yeraltında çalışan personel için her ay 50 TL olacaktır.

 

TTK Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ödenen 30TL ilave ödeme 40 TL’ye çıkarılmış, ayrıca bu ödeme yeraltında çalışan personel için her ay 50 TL olacaktır.

 

MKEK Genel Müdürlüğünün silah, barut, kapsül, fişek, pirinç, roket, ağır silah, çelik, mühimmat, hurda, makine ve maske fabrikaları ve işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ödenen 30TL ilave ödeme 40 TL’ye çıkarılmış, ayrıca bu ödeme hurda işletmelerinin sevk ekip ve saha çalışanları için her ay 50 TL olacaktır.

 

DSİ Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına dahil kadro veya pozisyonlarında bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlara, bir takvim yılında 125 saat belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak üzere fazla çalışma ücreti revize edilerek devamı sağlanmıştır.

 

 

Sadeleştirilmiş Metin:

 

 

Bizi Takip Edin
        
Duyurular

Elazığ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde görevli üyelerimizden A. Rıza Arslanap yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
30 Temmuz 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan üyemiz Hüseyin Savaş'ın babası vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 23 Temmuz Perşembe günü ikindi namazına müteakip Adıyaman Merkez Mezarlığına defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0 505 775 33 01)
23 Temmuz 2020

EÜAŞ Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığında görevli üyemiz Birol Avcı’nın babası, Seyit Ahmet Avcı vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 1 Temmuz Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Samsun, Ladik’te defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0 505 398 58 49)
01 Temmuz 2020

Fırat Şube Sekreterimiz Zöhre Esen'in eşi Halil Esen vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
27 Mayıs 2020

Hirfanlı HES’te Güvenlik Grup Şefi olarak görev yapan Şenol Kaya’nın annesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 13:00’da Kırşehir, Mucur, Kıran Köyünde defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 539 338 07 19)
01 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Başuzman olarak görev yapan Ahmet Ekici’nin abisi vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 26 Mayıs Salı günü Konya Ereğli'de defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 542 684 76 21)
26 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan üyemiz Necmi Şındak'ın annesi 3 Mayıs Pazar günü vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 507 480 48 08)
03 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde çalışan üyemiz Gazanfer Atlas’ın Babası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 19 Nisan Pazar günü öğle namazına müteakip Çorum Merkez Çıkrık Köyü’nde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
18 Nisan 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Tacettin Dal'ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
06 Nisan 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Kaya Tekin’in eşi Gülsüm Tekin vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi 4 Mart Cumartesi günü defnedilecektir. Merhumeye Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz. (Tel: 0 533 416 07 71)
03 Nisan 2020

Copyright © 2019  |  Enerji Bir-Sen