Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
5. Dönem Toplu Sözleşme Metni

 

ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMET KOLU

2020-2021 YILLARINI KAPSAYAN 5.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME MADDELERİ

(KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI)

 

Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilmesi 2020-2021 yıllarında da devamı sağlanmıştır.

 

Hizmet kolumuz kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklarının ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılmaya devam edilecektir.

Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel ile aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılmaya devam edilecektir.

 

MTA Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda ve araştırma gemilerinde görev yapan kamu görevlileri de işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandırılmaya devam edilecektir.

 

TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüklerinde vardiya görevi yapan personelin ek ödemesi 15 puandan 20 puana çıkarılarak artı bir kazanım sağlanmıştır.

2020 birinci 6 ay 273,59TL/ay

2020 ikinci 6 ay 284,54TL/ay

2021 birinci 6 ay 293,07TL/ay

2021 ikinci 6 ay 301,87TL/ay

 

Vardiyalı çalışan personelin servis hizmetinin devamı sağlanmış, servis hizmeti sağlanamadığı takdirde toplu taşıma bedeli bir gidiş-bir geliş olan durum gidiş-geliş olarak değiştirilerek çift araç kullanımı gözetilmiştir.

 

ÇAYKUR personelinin kampanya döneminde görev yapmaları halinde 3 ay için 84TL olan tutar 95TL olarak revize edilmiştir.

 

 TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Çan İşletmelerinde (Biga ve Çanakkale'de ikamet edenler dahil) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma İşletmelerinde görev yapan kamu görevlilerine İşe geliş ve gidişlerinde ücretsiz servis hizmetinin devamı sağlanmıştır.

 

TEİAŞ canlı hat bakımı için uçuşlara katılan teknik personelin ilave ödemesi devam ettirilmiştir.

2020 birinci 6 ay 777,60/6 uçuş

2020 ikinci 6 ay 808,68/6 uçuş

2021 birinci 6 ay 832,92/6 uçuş

2021 ikinci 6 ay 857,94/6 uçuş

 

TEİAŞ canlı bakım işletme Müdürlüklerinde çalışan teknik personelin 110TL olan ilave ödemesi 10 puan ek ödeme puanına çevrilerek artı bir kazanım sağlanmıştır.

2020 birinci 6 ay 136,79TL/ay

2020 ikinci 6 ay 142,27TL/ay

2021 birinci 6 ay 146,53TL/ay

2021 ikinci 6 ay 150,95TL/ay

 

TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerlerinde, açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 15TL olan ilave ücret 20TL’ye çıkarılmıştır.

 

DSİ Genel Müdürlüğünün projelerinde görev yapan memur personele verilen fazla mesai 4/B sözleşmeli personel de dahil edilerek devamı sağlanmıştır. Ayrıca, bu projelere Sivas, Kahramanmaraş, Trabzon ve Kastamonu bölgeleri de eklenmiştir.

 

EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Karakaya, Ermenek, Gezende, Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Sarıyar, Demirköprü, Karkamış, Kılıçkaya ve Gökçekaya hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan termik santrallerinde ve Afşin-Elbistan linyit işletmelerinde görev yapan personelin 10 puan ilave ek ödemeleri devam ettirilmiş ve buna ek olarak yeni santraller eklenmiştir.

2020 birinci 6 ay 136,79TL/ay

2020 ikinci6 ay 142,27TL/ay

2021 birinci 6 ay 146,53TL/ay

2021 ikinci 6 ay 150,95TL/ay

 

Madencilik ve petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik hizmet kolumuzdaki kurumları kapsayacak şekilde devam ettirilmiştir.

 

TÜRKŞEKER Genel Müdürlüğünün personelinin kampanya döneminde görev yapmaları halinde 3 ay için 84TL olan tutar 95TL olarak revize edilmiştir.

 

EÜAŞ, ETİ Maden ve TÜRKŞEKER Genel Müdürlüklerinde istihdam edilen personel; anılan kurumlarda 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi personelin ücretsiz kaldığı misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılmaya devam edilecektir.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı ölçü ve ayar memuru kadrolarında bulunanlara 600 puan iş riski zammı ödenmeye devam edilecektir.

 

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Kestelek, Bandırma ve Bigadiç İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerinin 30TL olan ilave ödemesi ek ödeme oranına çevrilerek 10 puana, Kırka ve Emet İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine ise 20 puan olarak revize edilmiştir.

Kırka-Emet

Kestelek-Bandırma-Bigadiç

2020 birinci 6 ay 273,59TL/ay

2020 birinci 6 ay 136,79TL/ay

2020 ikinci 6 ay 284,54TL/ay

2020 ikinci 6 ay 142,27TL/ay

2021 birinci 6 ay 293,07TL/ay

2021 birinci 6 ay 146,53TL/ay

2021 ikinci 6 ay 301,87TL/ay

2021 ikinci 6 ay 150,95TL/ay

 

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ödenen 30TL ilave ödeme 40 TL’ye çıkarılmış, ayrıca bu ödeme yeraltında çalışan personel için her ay 50 TL olacaktır.

 

TTK Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ödenen 30TL ilave ödeme 40 TL’ye çıkarılmış, ayrıca bu ödeme yeraltında çalışan personel için her ay 50 TL olacaktır.

 

MKEK Genel Müdürlüğünün silah, barut, kapsül, fişek, pirinç, roket, ağır silah, çelik, mühimmat, hurda, makine ve maske fabrikaları ve işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ödenen 30TL ilave ödeme 40 TL’ye çıkarılmış, ayrıca bu ödeme hurda işletmelerinin sevk ekip ve saha çalışanları için her ay 50 TL olacaktır.

 

DSİ Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına dahil kadro veya pozisyonlarında bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlara, bir takvim yılında 125 saat belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak üzere fazla çalışma ücreti revize edilerek devamı sağlanmıştır.

 

 

Sadeleştirilmiş Metin:

 

 

Bizi Takip Edin
     


Duyurular

EÜAŞ Hasan Uğurlu HES İşyeri Temsilcimiz ve İşletme Müdür Yardımcısı Muammer Töngel’in kayınpederi Hacı Hasan Ateşer vefat etmiştir. Cenazesi 17 Eylül Salı günü Havza Taşkaracaören Mahallesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin.
17 Eylül 2019

GAP Şube Sekreterimiz (Şanlıurfa) Yılmaz CAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Cenaze 13 Eylül Cuma akşamı yatsı namazından sonra Akçakale Merkez Camisinden kaldırılacaktır. (Taziye Akçakale’de olacak)
13 Eylül 2019

Enerji Bir-Sen Fırat Şubesi Kadın Kolları Başkanımız Gülcan Aktürk’ün kardeşi vefat etmiştir. Cenaze bugün öğle namazına müteakip Abdullahpaşa Batı Sitesi Camisinden kaldırılarak Güntaşı köyüne defnedilecektir. Taziye yeri: Abdullahpaşa Batı Sitesi Camii taziye evi. Genç yaşta hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diler, yakınlarına sabırlar diliyoruz.
28 Ağustos 2019

Malatya İl Başkanımız Adnan Gökhan'ın Annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, Başkanımıza ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Taziye Malatya merkezde olacaktır. Tel:0 532 554 27 54
12 Temmuz 2019

Menderes Şube Başkanımız Musa Çetler’in kayınbabası Yusuf Deniz vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Cenaze 20 Mayıs Salı günü ikindi namazını müteakip Denizli, Bekilli ilçesi Poyrazlı köyünde defnedilecektir.
21 Mayıs 2019

Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü üyemiz A. Hikmet Şelen’in annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz.
09 Mayıs 2019

MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Sayın İlhan ŞİMŞEK’in kayınvalidesi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
24 Şubat 2019

MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Sayın Hüsnü BACAK’ın annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
24 Şubat 2019

Enerji Bir-Sen üyelerine özel indirimli kuru temizleme anlaşması. Ender Kuru Temizleme indirimli fiyat listesi: Takım Elbise: 15TL, Ceket, 9TL, Pantolon, 6TL, Gömlek 5TL, Kazak 6TL, Etek 6TL, Palto 15TL, Kaban 15TL, Mont 15TL, Elyaf Yorgan 20TL, Battaniye 15TL. Adres: Necatibey Cd. No:86/A Kızılay, Fevziçakmak-2 Sk. No:38/A-B Kızılay Tel: 0312 230 10 81-70
28 Eylül 2018

Enerji Bir-Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Çayır’ın babası vefat etmiştir. Cenazesi bugün (24.09.2018 Pazartesi) öğle namazına müteakip Çubuk Mutluköy’de defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
24 Eylül 2018

Copyright © 2019  |  Enerji Bir-Sen