Memur-Sen, Sözleşmelilerin Sorun ve Beklentileri Araştırması Raporunu Kamuoyuyla Paylaştı

Memur-Sen tarafından sözleşmeli memurların durumunu ele alan “Sözleşmeli Kamu Görevlilerinin Sorun ve Beklentileri Araştırması” raporu Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna sunuldu. Basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplu sözleşmede bu sorunun çözülmesini beklediklerini söyledi.

Basın toplantısında konuşan ve raporu tanıtan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli personel istihdamının sorunlu olduğunun söyledi. “Yaklaşık 3 buçuk milyonluk personel kitlesini ilgilendiren kamu personel rejiminin en sorunlu alanı, kuşkusuz sözleşmeli personel statüsü ve istihdamıdır” diyen Yalçın, “İstisnai bir istihdam modeli olarak düzenlenen ancak, 1980’den sonra mecrasından çıkarılan, zamanla büyük bir sorun yumağı haline gelen sözleşmeli personel istihdamında bugün geldiğimiz noktada sözleşmeli personel sayısı yarım milyonu aşmış bulunuyor” diye konuştu.

Sözleşmeli istihdamın kamu görevlileri arasında ayrımcılığa sebebiyet verdiğini ve iş barışını bozduğunu söyleyen Yalçın, “Sözleşmeli personelin mali, özlük ve sosyal hakları bakımından İkincil bir personel statüsü oluşturduğu, ayrımcılığa neden olduğu, statü hukukuna dayalı kamu görevlisi sisteminde büyük delikler açtığı, bu durumun statü hukukuna ve statü hukukunun dayandığı anayasal ilkelere ters düştüğü ortadadır” ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli İstihdam İdari ve Sosyal Maliyet Üretmektedir

Sözleşmeli personel istihdamının, istisnai bir model olarak ortaya çıktığını ancak bu durumun göz ardı edilerek ve mevzuata aykırı olarak kadrolu memur yerine ikame edilmeye başlandığının ifade edildiği raporda ise 3 milyon 487 bin 629 kamu görevlisinin 523 bin 47’sinin sözleşmeli olduğu ve bunun oransal olarak %14.99’a tekabül ettiği belirtildi.

Gelinen noktada sözleşmeli personel çeşitli sorunlara yol açtığı belirtilen raporda, “kamu yönetimi ve hizmeti ile kamu personel sistemine dönük riskler ile yüksek düzeyde insani, idari ve sosyal maliyet üretmektedir. Hem kişisel hem de kitlesel hoşnutsuzluk ile çok katmanlı ve karmaşık sorunlara neden olan sözleşmeli personel istihdamı, çözüme kavuşturulması ertelenemez bir mesele haline gelmiştir” ifadeleri yer buldu.

Sözleşmeli İstihdam Anayasal İlkelere Ters Düşüyor

Kamuoyu ile paylaşılan raporda; istisnai işlevinden sapan sözleşmeli personel istihdamının artmasıyla doğru orantılı olarak yeni sorunların ortaya çıktığı ve mevcut sorunların da giderek büyüdüğünün altı çizilerek, “Sözleşmeli personelin mali, özlük ve sosyal hakları bakımından ikincil bir personel statüsü oluşturduğu, bir ayrımcılığa neden olduğu, statü hukukuna dayalı kamu görevlisi sisteminde büyük delikler açtığı, bu durumun statü hukukuna ve statü hukukunun dayandığı anayasal ilkelere ters düştüğü ortadadır. Bu durum çalışma barışını da, verimliliği de olumsuz etkilemekte, toplumsal planda memurluğun itibarını zedelemektedir. Türkiye, anayasayla ailenin korunmasını devletin sorumluluğu olarak düzenleyen; sözleşmeli personel istihdamıyla da aileye zarar verilmesini önemsemeyen iki farklı devlet görseli üretmektedir. Bu büyük ve gereksiz çelişkinin görülmesi ve giderilmesi için konu ciddiyetle değerlendirilmelidir” denildi.

Sözleşmeli personelin %85,1’inin sözleşmeli olmaları nedeniyle çalışma ve aile hayatı konusunda geleceğe yönelik planlama yapamadığının ifade edildiği raporda, “Güvencesizlik kamu görevlisini belirsizlik ve geleceksizlik anaforuna itmektedir. Geleceğini planlama ve kurgulama imkânı elinden alınan vizyonu köreltilmiş kamu görevlisi kitlesi güçlü ve büyük Türkiye vizyonuna yakışmamaktadır. Sözleşmelilerin %65,8’i görev aldıkları kurum/kuruluş mevzuatına/uygulamalarına göre yöneticilik göreviyle ilişkilendirilme haklarının olmadığını beyan etmiştir. Sözleşmeli personelin görevde yükselme sınavına girememesi, aynı işi yapan kadrolu kamu personeliyle arasına aşılmaz bir duvar örmektedir” şeklinde görüş belirtildi. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sorunlara ilişkin çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

1. Sözleşmeli Personelin sorunlarının çözümü konusunda en etkili, kolay, kalıcı yöntem; temel model olarak kadrolu istihdamın esas alınması, sözleşmeli istihdamın istisnai özelliğine sadık kalınması gerekmektedir,

2. Kamuda personel rejimi 4/A ve 4/D olmak üzere 2 statü şeklinde sınırlandırılmalıdır.

3. Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçirilmelidir,

4. Kadroya geçiş düzenlemesi yapılana kadar sözleşmeli personelle kadrolu personel arasındaki bütün özlük, mali, sosyal haklar bağlamındaki eşitsizlikler giderilmelidir.

Bu kapsamda;

5. Sözleşmeli personel liyakat ve kariyer sistemine dahil edilmelidir. Bu çerçevede; görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engel kaldırılmalı,

6. Normal tayin hakkı olmayan sözleşmeli personele mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.

7. Terfi, nakil, izin hakları, iş sonu tazminatı ve disiplin cezaları gözden geçirilmeli, aynı Kanun ya da KHK’ya tabi olup aynı işi farklı kurumlarda yapanların ücretleri birbirlerine eşitlenmeli,

8. Sözleşmeli personelin kadrolu personelin yararlandığı tazminatlardan (arazi, sosyal denge, iş sonu vb.) ve ek ödemelerden yararlanması sağlanmalıdır.

9. Sözleşmeli personelin unvan değişikliğinden kaynaklanan mesleki kıdemin sıfırlanması sorunu çözülmeli, bu konuda kaybedilmiş haklar geriye dönük olarak iade edilmelidir.

10. 4/B statüsüne geçirilen 4/C personeli ile 4/B’li personel arasındaki mali, sosyal ve özlük haklarda bütün eşitsizlikler giderilmelidir.

11. İstifa eden sözleşmeli personele dönüş hakkı verilmelidir.

12. Sözleşmeli personelin ücretlerinin vergi dilimleri, yeniden düzenlenmelidir.

 

Benzer İçerikler

Enerji Bir-Sen'den Hizmet Kolunda Önemli Kazanımlar
Enerji Sanayi ve Madencilik hizmet kolu çalışanlarının 2022 ve 2023 yıllarındaki mali ve sosyal hakl...
Enerji Bir-Sen’in Teklifleri Toplu Sözleşme Masasında Müzakere Edildi
6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, Enerji Bir-Sen’in Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizme...
Hükümet Toplu Sözleşmede İlk Teklifini Sundu
Milyonlarca kamu görevlisi ve memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşmede hükümet kamu g...
Genel Başkan Tonbul Batman’da Temaslarda Bulundu
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul Batman’da hizmet koluna bağlı kurumları ziyaret eder...
Açlık Sınırı 2 Bin 851 Lira Oldu
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’dek...
Hizmet Kolu Taleplerimiz Komisyon Toplantısında Görüşüldü
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda Yetkili Sendika olan Enerji Bir-Sen’in 6. Dönem Toplu Sö...
Tonbul, 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İlk Oturumunda Konuştu
Memur-Sen Heyeti Temsilcisi Hacı Bayram Tonbul, 6. Dönem Toplu Sözleşmenin ilk oturumunda Memur-Sen’...
Teklif İçin 12 Ağustos’u Beklememize Gerek Yok
6. Dönem Toplu Sözleşme’nin ilk oturumunun ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gerçekleştir...
6. Dönem Toplu Sözleşme’de İlk Toplantı Gerçekleştirildi
4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendiren ve milli ge...
Türkiyemizin Ciğerleri Yanıyor, Yüreği Kanıyor
İlk önce ormanlarımızda yangınlar yükseldi, yüreğimiz tutuştu; Manavgat ve Antalya başta olmak üzere...