Teklif İçin 12 Ağustos’u Beklememize Gerek Yok

6. Dönem Toplu Sözleşme’nin ilk oturumunun ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gerçekleştirdiği basın toplantısında sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk oturumun tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Biz masaya gelirken ilk teklifin masanın başladığı gün verilmesi konusundaki temel çağrımızı daha önce de ifade ettik. Kamu heyetinin teklifini sunması için takvimin gösterdiği tarihi beklememize gerek yok. Bu nedenle ayın 12’sini beklemeden Kamu İşvereni tarafının teklifini sunmasını bekliyoruz. Biz tekliflerimizi günler öncesinden kendilerine sunduk. Buradaki teklifimiz de çok net olarak belli. Yüzde 38’lik bir iyileştirme, 600 TL seyyanen zam ve her iki yıl için 3 artı 3 olmak üzere refah payı. Bunları dikkate alarak takvimde belirtilen tarihi beklemeden teklif sunulabilir” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in daha önce kamuoyu ile paylaştığı tekliflerinden öne çıkanlar şu şekilde:

1- Maaş ve Ücretlerde Enflasyon Baskısı Son Bulmalı

6. Dönem’de katsayılar toplamda %38 artırılmalı. Enflasyon farkı gerçekleştiği anda maaşlara yansıtılmalı, Ocak ayında ve tek seferde gerçekleştirilmek kaydıyla, Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin; 2022’de %21, 2023’te %17, iki yıllık sürede toplamda %38 artırılmasını istiyoruz. Kamu Görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, enflasyon oranının maaş artışı oranını geçtiği aydan geçerli olmak üzere enflasyon farkı artışı yansıtılmalı, kamu görevlileri enflasyonun maaşı eriten etkisinden kurtarılmalı.

2- Kamu Görevlilerinin Ekonomik Büyümeye Katkısı Görülmeli ve İki Yıl İçin Toplamda %6 Refah Payı Verilmeli

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 01.01.2022’de %3 ve 01.01.2023’te %3 olmak üzere toplamda %6 Refah Payı artışı yansıtılmalı.

3- 5. Dönem Toplu Sözleşmenin Zararları Görülmeli, 600 TL Seyyanen Zamla Kayıplar Giderilmeli
Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, Hakem Kararıyla üretilen 5. Dönem Toplu Sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 TL tutarında Seyyanen Zam yapılmalı.

4- Ayrım Yapılmadan, Tüm Kamu Görevlileri 3600 Ek Göstergeden Yararlandırılmalı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı da dâhil olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yükseltilmeli, 3600 Ek Göstergenin yararlandırılanların kapsamı genişletilerek vaat yerine getirilmeli.

5- Kıdem Aylığında Sınırlama Kalkmalı, Gösterge Rakamı Artmalı

Kıdem aylığının hesabında esas alınan gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli, 25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlaması sona erdirilmeli.

6- Mevcut Sözleşmeli Personel Kadroya Geçirilmeli, Kamuda Sözleşmeli İstihdama Son Verilmeli

Kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler dahil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar, 31.01.2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli, kamuda sözleşmeli personel istihdam etme yanlışlığına son verilmeli.

7- Vekil, Ebe, Hemşire, İmamlar ile Usta Öğreticiler, Fahri ve Benzeri Pozisyonlardaki Personel Kadroya Geçirilmeli

Vekil ebe/hemşire/imam olarak görev yapanlar ile usta öğretici, ücretli öğretmen, fahri öğretici ve benzeri nitelikteki görevleri yürütenler, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin uygulama esas alınarak kurumlarındaki pozisyon ve unvanlarına uygun memur kadrolarına atanır.

8- Bayramda ayrım yapılmamalı, Kamu Görevlilerine de Bayram İkramiyesi Verilmeli

Bayramı üzerinden ötekileştirme hatasından vazgeçilmeli. Ramazan ve Kurban Bayramlarında, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, kamu görevlilerine de ödenmeli.

9- Vergi Gelir Kaybı Üretmemeli, Gelir Vergisinde %15 Oranını Aşan Kısım Kamu İşverenince Ödenmeli

Kamu görevlilerine maaş ve gelir kaybı yaşatan gelir vergisindeki matrah-oran sorunu çözülmeli, kamu görevlilerinin %15 oranını aşan Gelir Vergisi kesintileri kamu işverenince tazmin edilmeli. Taban aylıktan gelir vergisi kesilmemeli.

10- KİT’lerde %15’e Kadar Ücret Tavanı Düzenleme Yetkisi Verilmeli

KİT’lerde Temel Ücret Gruplarından birinci grupta olanların tavanı %15, ikinci grupta olanlar %10, üçüncü grupta olanlar %5 puan ilave artırılmasını istiyoruz.

11- Derece Yükselmesinde Sınırlama Sona Ermeli, Kamu Görevlileri Öğrenim Durumlarına Uygun Dereceye Yükselebilmeli

Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye yükselmesine engel nitelikte sınırlamalar sona erdirilmeli, kadro-derece cetvelleri öğrenim durumu üzerinden düzenlenmeli.

12- Doğum, Ölüm, Evlenme Yardımı Ödenekleri Artırılmalı

1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere; Doğum yardımı 1.800 TL’ye yükseltilmeli, Ölüm Yardımındaki mevcut tutarların iki katı olarak ödenmeli, Kamu görevlilerine 8.540 TL Evlenme Yardımı verilmeli.

13- Giyecek ve Yemek Yardımı Ödenekleri Artırılmalı, Kreş Hizmeti ya da Ödeneği Uygulaması Başlatılmalı

Kamu görevlilerine, 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli. Kamu hizmeti birimlerine yemek servisi verilmesi esas olmalı, servis hizmetinin sağlanamadığı kurumlarda görev yapan personele yemek yardımı ödeneği aktarılmalı. Kamu hizmet birimlerinde Kreş açılmalı, bunun mümkün olmadığı birimlerde görev yapan personele maaşlarıyla birlikte 980 TL Kreş Ödeneği ödemesi yapılmalı.

14- Yardımcı Hizmet Sınıfı Kaldırılmalı Mevcut Personel Genel İdari Hizmetler Sınıfına Aktarılmalı

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdari Hizmetler Sınıfına aktarılmalı, bu hizmet sınıfı mevzuattan çıkarılmalı ve yürürlükten kaldırılmalı.

15- Kamu Görevlisi Emeklileri Fiilen Çalıştıkları Dönemlerdeki Sosyal Hak ve Yardımlardan Yararlanmaya Devam Etmeli, Sendikalarla Üyelik İlişkisini Devam Ettirebilmeli

Kamu görevlisi emeklileri, kamu görevlilerinin yararlandığı sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilmeli, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilmeli. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmeli.

16- Engelli Kamu Görevlileri Beklentileri Önemsenmeli Pozitif Ayrımcılık Kapsamında Hakları Temin Edilmeli

Engelli aile bireyi olan kamu görevlileri ile engelli kamu görevlilerine; engelli bakım ücreti maaşlarıyla birlikte ödenmeli, günlük ve haftalık çalışma süreleri farklı belirleme imkanı verilmeli, yıllık 90 gün fiili hizmet zammı verilmeli, derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilmeli ve her 5 yılda bir ilave derece verilmeli, yeşil pasaporttan başkaca şart olmaksızın yararlanma imkanı getirilmeli, KDV ve ÖTV’den muaf tutulacaklar hususlar genişletilmeli ve pozitif ayrımcılık kapsamında sağlanması gereken bütün haklardan ivedilikle yararlanmaları temin edilmeli.

17- Kadın Kamu Görevlileri Desteklenmeli, Beklentileri Önemsenmeli ve Hayata Geçirilmeli

Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere doğum sonrası ücretli izin süresi, 24 haftaya yükseltilmeli. Süt izni süresi yükseltilmeli, analık izninde ücret ödenmesi uygulaması benimsenmeli ve mobbinge karşı kadın kamu görevlilerini korumaya dönük mekanizmalar hayata geçirilmeli.

18- Geçici Personel (4/C) İken Sözleşmeli Statüye (4/B) Geçen Personelin Mağduriyetleri Giderilmeli, Saygın İş İlkesi Eksiksiz Şekilde Hayata Geçirilmeli

4/C iken 4/B’ye geçen personelin ek ödeme mağduriyetleri giderilmeli, mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenmek suretiyle yükseltilmeli, unvan konusundaki tepkilerinin gereği yerine getirilmeli, zorunlu emeklilik dayatmasıyla ilgili mağduriyetleri giderilmeli.

19- Kovid-19 Nedeniyle Oluşan Zararların Giderilmeli ve Sağlanan Haklar Genişletilmeli

Kamu görevlilerinin Kovid-19 salgını sürecindeki hizmet sürelerinin tamamı fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmeli, Kovid-19’a dayalı ölüm ve maluliyet halinde illiyet bağının varlığı esas kabul edilmeli, illiyet bağının yokluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü sosyal güvenlik kurumuna yüklenilmeli, ölüm ve maluliyet halinde sağlanacak mali ve sosyal haklar ile özlük hakları noktasında genişletici yorum benimsenmeli, Kovid-19 sürecinde dönüşümlü, evden, kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma haklarından faydalandırılmayan personele, fiilen çalıştığı her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar (bugün itibariyle 90 TL) ödeme yapılmalı.

20- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Periyodik Olarak Yapılmalı, Bu Kapsamda Kullanılan Kadro Sayısı Artırılmalı

Kamuda kariyer ve liyakat sistemi benimsenmeli, bu çerçevede görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak gerçekleştirilmeli sınavla atama yapılacak kadroların sayısı yükseltilmeli, unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı uygulaması sona ermeli, boş kadro sayısından daha az başvuru olması durumunda sınavsız atama benimsenmeli, sözleşmeli personel ile idari hizmet sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği noktasında yaşadığı sıkıntılar ve yoksunluklar adalet, eşitlik ve ehliyet temelinde giderilmeli.

21- Kamu Görevlilerinin Anayasal Haklarını Kullanmasına İlişkin Engeller Sona Ermeli, Demokratik ve Sendikal Hakları Kullanmaya Yönelik Alan Genişletilmeli

Kamu görevlileri, Siyaset (Seçme-Seçilme) Hakkı, Çalışma Hakkı, Örgütlenme ve Toplu Pazarlık ile Grev Hakkı Toplantı ve gösteri yürüyüş, Düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti, Dini inanışlarının gereğini yaşama ve inanışı yayma hakkı ve bu kapsamda demokratik ve sendikal haklar noktasında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamalı. Kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde sendikal hakları kullanmasını temin amacıyla 4688 sayılı Kanun ve bağlı yasal ve yönetsel mevzuatta gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalı, örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamalar kaldırılmalı, kolektif sendikal özgürlüğü yok sayan yasaklar ve eksikliklerden kurtarılmalı.

22- Sendikalı Olmanın Farkı Yaşatılmalı, Toplu Sözleşme İkramiyesi Artırılmalı

Toplu sözleşme ikramiyesi 1 Ocak 2022’de 450 TL’ye, 1 Ocak 2023’te 540 TL’ye yükseltilmeli, sendika üyesi olma tercihi desteklenmeli diyoruz.

Benzer İçerikler

Enerji Bir-Sen'den Hizmet Kolunda Önemli Kazanımlar
Enerji Sanayi ve Madencilik hizmet kolu çalışanlarının 2022 ve 2023 yıllarındaki mali ve sosyal hakl...
Enerji Bir-Sen’in Teklifleri Toplu Sözleşme Masasında Müzakere Edildi
6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, Enerji Bir-Sen’in Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizme...
Hükümet Toplu Sözleşmede İlk Teklifini Sundu
Milyonlarca kamu görevlisi ve memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşmede hükümet kamu g...
Memur-Sen, Sözleşmelilerin Sorun ve Beklentileri Araştırması Raporunu Kamuoyuyla Paylaştı
Memur-Sen tarafından sözleşmeli memurların durumunu ele alan “Sözleşmeli Kamu Görevlilerinin Sorun v...
Genel Başkan Tonbul Batman’da Temaslarda Bulundu
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul Batman’da hizmet koluna bağlı kurumları ziyaret eder...
Açlık Sınırı 2 Bin 851 Lira Oldu
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’dek...
Hizmet Kolu Taleplerimiz Komisyon Toplantısında Görüşüldü
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda Yetkili Sendika olan Enerji Bir-Sen’in 6. Dönem Toplu Sö...
Tonbul, 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İlk Oturumunda Konuştu
Memur-Sen Heyeti Temsilcisi Hacı Bayram Tonbul, 6. Dönem Toplu Sözleşmenin ilk oturumunda Memur-Sen’...
6. Dönem Toplu Sözleşme’de İlk Toplantı Gerçekleştirildi
4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendiren ve milli ge...
Türkiyemizin Ciğerleri Yanıyor, Yüreği Kanıyor
İlk önce ormanlarımızda yangınlar yükseldi, yüreğimiz tutuştu; Manavgat ve Antalya başta olmak üzere...