Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
ÖNCELİK ÖZELLEŞTİRME DEĞİL GÜZELLEŞTİRME OLMALI
20. yüzyılın ilk çeyreğinde Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı sonrasında yıkılan Osmanlı İmparatorluğunun küllerinden, verilen Milli Mücadele ile yeni bir ülke doğdu bu torpraklarda. Çeyrek asra yakın ardarda gelen savaşlarla yüzbinlerce evladını şehit veren bu millet, aynı zamanda doktoruyla, mühendisiyle, muallimiyle yetişmiş bir nesli de Çanakkalede, Filistinde, Sarıkamışta, Garp Cephesinde kaybetmiştir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Savaş ekonomisinin getirdiği yoksulluk ve imkansızlıklarla da boğuşan milletimiz bu coğrafyada var olmayı ve ayakta durmayı başarmıştır.
Sermayemizin, sanayimizin ve üretim gücümüzün olmadığı o yıllarda ardarda kurulan Devlet İşletmeleri ile dış piyasalarla rekabetten daha çok, iç ihtiyacın karşılanması hedeflenmiştir. Bu dönemde kurulan Sümerbank ve Şeker Fabrikaları ile sanayileşmede ilk adımlar atılmıştır. 
1930 lu yıllarda Dünya üzerinde etkili olan küresel ekonomik kriz nedeniyle bu dönemde özel sektörün sermaye ve rekabet gücü gelişmediği için yatırımlar yine devlet eliyle yapılmış, kurulan işletmelerde devlet bizzat kurucu güç olmuştur. 1934-1938 yıllarını kapsayan Birinci 5 yıllık Sanayi Planı doğrultusunda 1933 yılında kurulan Etibankın öncülüğünde yurt genelinde dokuma, şeker, maden selüloz, seramik , demir çelik ve çimento fabrikaları art arda kurulmuştur. 
1950 li yıllara gelindiğinde ulaşım olanaklarının artması, kırsaldan kentlere göç ile birlikte artan iş gücü  ve devlet kuruluşları yanında sermayesi artan özel sektörün  de bu dönemde yatırımların artmasını sağlamştır. Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) adı verilen kuruluşların da bu dönemde çoğladığı görülmektedir. 1950 yılında  Makina Kimya Enstitüsü Kurumu , 1952 yılında Gübre,Et ve Balık Kurumu, 1953 yılında  Türkiye Azot Çimento, 1954 yılında TPAO ve  Devlet Malzeme Ofisi, 1955 yılıdna Demir-Çelik ve SEKA, 1957 yılında ise TKİ kurulmuştur.  
 
1980 li yıllara kadar Enerji, Sanayi, Madencilik, Çimento, Tarım ve Dokuma gibi bir çok sektörde  yatırımlar devlet eliyle gerçekleştirilmiş,daha çok  iç ihtiyaçların temini ve dışa bağımlığının azaltılmasına dönük adımlar atılmaya çalışılmıştır.  
1980'li yıllardan sonra Serbest Piyasa Ekonmisine geçiş ile birlikte iç ve dış piyasada özel sektör yatırımlarının önü açılmış, daha rekabetçi piyasa koşulları ortaya çıkmıştır.  Yine bu dönemlerde KİT'lerde verimliliği ve üretimi artırmak gayesiyle bir takım özel istihdam şekilleri ve ücret politikaları izlenmiştir. Ancak kötü yönetimler,  yanlış istihdam politikları KİT'lerde verimliliğin düşmesini beraberinde getirmiştir. Üretim ve sermaye gücüyle ekonomiye katkı sağlaması gereken kuruluşlar, art arda açıklanan yıl sonu zararları ile Devletin ve milletin sırtında bi kambur halini almıştır. 
KİT'lerde ortaya çıkan zararların etkisinin azaltılması için iki çözüm önerisi ortaya atılmıştır. Birincisi bu kuruluşların tek tek ele alınarak düzeltilmesi ve verimliğin artırılması, ikincisi ise özelleştirilerek devletin ve milletin sırtındaki bu yükün atılması. Serbest piyasa ekonomisi devletin birinci derece piyasa aktörlerinden biri olmamasını gerektirdiğinden, özelleştirme kaçınılmaz bir çözüm yolu olarak seçilmiştir. Nasılsa bir gün özelleşir mantığıyla bu işletmeler de göz ardı edilmiş ve verimlilik konusunda  yeni projeler üretilememiştir. Böylece işletmeler çağın rekabet koşullarına ayak uyduramaz hale gelmiş, üretim teknolojileri ve personel istihdamı yönünden kendisini geliştiremediği için verimlilik ve karlılık oranları gittikçe geriye gitmiştir.
Sonuç olarak rekabet gücünden yoksun ve verimsiz Kamu İktisadi Teşekkülleri hurda değerinde fiyatlarla özelleştirilerek alıcı bulmuştur. Bu da ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir kayıptır. 
Bizde uygulanan özelleştirme modeli, daha çok makro ekonomik dengeleri sağlamak, kamu borç stokunu ve bütçe açıklarını dengelemek amacıyla yapılmaktadır.  Halbuki özelleştirmede amaç, kamu işletmelerinin verimliliğini artırıcı bir araç olarka kullanılmalıdır. Hurda değeriyle değil ekonomiye katma değer sağlayacak şekilde rehabilite edilecek işletmelerin özelleştirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 
Kamu İktisadi Teşekküllerinde  verimliliği artırıcı, serbest piyasa koşullarıyla yarışabilecek rekabetçi bir yapının ortaya çıkarılması sağlanmalı, kalifiye iş gücünün korunması ve geliştirilmesi için yeni projeksiyonlar ortaya konulmalıdır. Özellikle karlılığı yüksek ve gelecekte de stratejik ve ekonomik açıdan önem arz eden enerji Kit'erinde halka arz ve yatırım ortaklığı modelleri de seçenekler arasında değerlendirilmeldir. 
Özelleştirme uygulamaları sonrasında ucuz iş gücü ve taşeronlaşma, nitelikli ve yetişmiş elemanların başka sektörlere kayması gibi yeni sosyo ekonomik olumsuzlukların ortay çıkması da engellenmelidir.
Yine bu süreçte istihdam fazlası personel olarak değerlendirilen ve Devlet Personel Havuzuna gönderilen personelin almış oldukları eğitim, yapmış oldukları iş ve kazanmış oldukları deneyim göz önünde bulundurularak uygun şekilde yeniden istihdam edilmeleri sağlanmalıdır. 
Özelleştirme süreçleri yeni mağduriyetler, yeni işsizlikler, yeni sosyal problemler ve yeni sermaye tekellerini oluşmasına engel olmalı, bu konularda gerekli yasal ve hukuki düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. 
Özet olarak, özelleştirme bir sonuç olarak değil, kamuda verimlilik ve rekabet ortamlarının sağlanmasını sağlayıcı bir araç olarak görülmeli, daha iyi daha güzel ve daha müreffeh günlerin teminatı olmalıdır. 
Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar
Bu sayfaya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapan siz olun.
Bizi Takip Edin
        
Duyurular

Samsun DSİ 7.Bölge Müdürlüğünde çalışan üyemiz Yahya Bozkurt'un annesi vefat etmiştir. Cenazesi 04 Aralık Çarşamba günü Havza ilçesinde öğle namazına müteakip kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin. (Tel: 0531 976 11 22)
04 Aralık 2019

Samsun EÜAŞ Hasan Uğurlu HES İşletme Müdür Yardımcısı ve Yeşilırmak Şube Eski Başkan Yardımcımız Muammer Töngel'in kardeşi vefat etmiştir. Cenazesi 18 Kasım Pazartesi günü öğle namazına müteakip Kavak ilçesi Beybesli Mahallesi'nde defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. (Tel: 0535 653 69 63)
18 Kasım 2019

Samsun Yük Tevzi Müdürlüğünde çalışan üyemiz Yavuz Türkdönmez`in annesi vefat etmiştir. Cenazesi 14 Kasım Perşembe günü Samsun Büyük Cami’den ikindi namazına müteakip kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
14 Kasım 2019

Üyelerimizden, Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat Şube Müdürümüz İbrahim Erol Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Cenazesi 14 Kasım Perşembe günü Kastamonu’da defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
13 Kasım 2019

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santrali İşletme Müdürlüklerinde İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapan üyemiz Erdener Vuruk'un babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0532 549 41 97)
07 Kasım 2019

EÜAŞ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapan üyemiz Osman Günay'ın kayınbabası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel:0 505 709 57 61)
07 Kasım 2019

Sivas DSİ 19. Bölge Müdürlüğü’nde görevli üyemiz Cengiz YURTSEVEN' in annesi vefat etmiştir. Cenazesi 18 Ekim Cuma namazına müteakip Gürün ilçesi Yukarısuçatı Mahallesinden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
17 Ekim 2019

Sivas DSİ 19. Bölge Müdürlüğü’nde görevli üyemiz Cengiz YURTSEVEN' in annesi vefat etmiştir. Cenazesi 18 Ekim Cuma namazına müteakip Gürün ilçesi Yukarısuçatı Mahallesinden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
17 Ekim 2019

Sivas DSİ 19. Bölge Müdürlüğü’nde görevli üyemiz Cengiz YURTSEVEN' in annesi vefat etmiştir. Cenazesi 18 Ekim Cuma namazına müteakip Gürün ilçesi Yukarısuçatı Mahallesinden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
17 Ekim 2019

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Gürkan Kaya’nın Anneannesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
06 Ekim 2019

Copyright © 2019  |  Enerji Bir-Sen