12 Eylül’ü Kötü Bir Anıdan İbaret Kılacak Adım Sivil Anayasadır

12 Eylül 2023 Salı 12:00:00

Okyanus ötesinde adeta ülkemizin bir daha ayağa kalkmaması için planlanmış olan 12 Eylül tezgâhı milleti birbirine düşürerek ağır yara almasına neden oldu. Darbe koşullarının adeta senaryo gibi hayata geçirilerek toplumsal fay hatları üretildiği, gençlerin birbirlerine kırdırıldığı kirli tezgâh üzerinden kotarılan darbe sonucunda, keyfi tutuklamalar, haksız mahkumiyetler, işkenceler ve idamlarla on binlerce insanımızın hayatı karartıldı. Darbe ortamı nedeniyle ülkenin insan kaynağı adeta yok edildi. Bütün bir millet ağır sıkıyönetim koşulları altında ezildi, bastırıldı. TBMM lağvedildi, millet iradesi askıya alındı, siyasi partiler, dernek ve vakıflar kapatıldı, Anayasa ve bütün temel hak ve hürriyetler askıya alındı. Bütün bunlarla birlikte ülkenin en önemli gücü olan gençlerin inançlarını ve güvenlerini yitirmeleri ülke için büyük bir enerji kaybına neden oldu. Her on yılda bir yapılan darbelerle milletin kaderi haline getirilen, millet her başını kaldırdığında devreye sokulan vesayet sistemi 12 Eylül ile birlikte daha da pekiştirildi. 

Amerikan emperyalizminin “Bizim çocuklar” şeklinde tesmiye ettiği 12 Eylül cuntası, bir yandan Türkiye’nin bağımsız politikalar üreterek tarihsel çizgisini yakalama girişimlerinin önünü keserek diğer yandan da darbe sonrası ilk iş olarak Yunanistan’ın NATO üyeliğine onay vererek kim ve ne adına hareket ettiğini ortaya koydu. 

Bugüne kadar gerek Anayasa’da ve 12 Eylül artığı çeşitli mevzuatta, gerek vesayet odakları olarak işlev gören kurum ve teamüllerde yapılan değişikliklerle ve de gerekse milletin 15 Temmuz’da darbe ve vesayet geleneğine son darbeyi vurmasıyla vesayet kurumu zayıflatılmış olsa da hala hayatımızı etkileyen 12 Eylül darbe anayasası ve bazı mevzuat toplum ve siyaset üzerindeki etkisini sürdürmektedir. 

“Halka rağmen halk için” kirli zihniyetiyle hareket eden ihanet odağı jakobenlerin, milleti ikballeri için tehdit olarak gören zihniyetin, ülkenin geleceğini kendi varlıklarına bağlayan vesayet artıklarının en büyük umut, dayanak ve güvenceleri maalesef hala bir sivil anayasanın yapılamamış olmasıdır. Cunta heveslilerine, ipi emperyalist güçlerin elinde bulunan mankurtlara cesaret veren; milletin inancına ve medeniyet değerlerine müdahalenin gerekçesi olan cunta anayasasının bir an önce atılması ve yerine hukuk devletini ve millet iradesini esas alan sivil bir anayasanın yapılması geldiğimiz nokta itibariyle tarihsel bir zorunluluktur. Unutmayalım ki, 28 Şubat’ın da, 27 Nisan’ın da, 15 Temmuz’un da gerekçeleri/bahaneleri bu anayasadan kaynaklanıyordu. Millet, 15 Temmuz’da canının ortaya koyarak sivil anayasanın toplumsal meşruiyet zeminini üretmiştir. Bu nedenle milletimizin her kesimini ve ferdini kucaklayan, milletimizin değerlerini ve inancını merkeze alan, dayanağını mevcut Anayasa’dan değil milletin sivil anayasa iradesinden alan tamamen sivil bir anayasanın yapılması hem siyaset hem de başta sivil toplum örgütleri olmak üzere bütün toplum kesimleri için görmezden gelinemeyecek bir ödevdir. Ve bu sorumluluğu millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi omuzlarında taşımaktadır. 

12 Eylül Darbesi’nin üzerinden 43 yıl, cunta anayasasının üzerinden ise 41 yıl geçti. 12 Eylül ve diğer tüm darbeleri, darbe girişimlerini kınıyoruz. Darbeleri planlayan, gergçekleştiren, destekleyen askeri cuntaları ve sözde sivil destekçilerini lanetliyoruz. Türkiye’nin, bu yeni dönemde cunta anayasasını bir daha açılmamak üzere rafa kaldıracak sivil bir anayasa yapacak güçte olduğuna inanıyoruz. Biz büyük Memur-Sen ailesi olarak sivil anayasa için atılacak her adımı destekleyeceğimizi milletimize ve siyaset yapıcılara deklare ediyoruz.

Benzer İçerikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Memur-Sen’e Ziyaret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beraberindeki heyetle birlikte Memur-Sen Konfederas...
Memur-Sen Heyeti, ÇSGB Bakanı Işıkhan’ı Ziyaret Etti
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkan...
Enerji Bir-Sen’den Bakan Yardımcısı Coştu’ya Hayırlı Olsun Ziyareti
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul beraberindeki heyetle birlikte Sanayi ve Teknoloji B...
Genel Başkan Tonbul, Ankara Şubeleriyle Bir Araya Geldi
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ankara Şube ...
Hakem Kurulu Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
2024-2025 yıllarında kamu görevlilerine ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını ...
Tonbul, Bakan Yardımcısı Dönmez’le Görüştü
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Şentürk, ...
İşveren - Hakem İşbirliği Kararını Kabul Etmiyoruz!
Bugün Hakem Kurulu tarafından açıklanan haksız karar ile bir aydır süren toplu sözleşme dönemi sonuç...
Hakem Değil Noter!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’nin verdiği kararı Bloomberg HT’de...
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu 7. Dönem Toplu Sözleşmesi İmzalandı
2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Enerji, Sanayi ve Madencilik Hiz...
7. Dönem Toplu Sözleşme Kısmi Mutabakatla Sonuçlandı
Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti, 7. Dönem Toplu Sözleşmede genele ilişkin tekliflerinde uzlaşma sa...
Refah Payı İçeren Gerçekçi Teklif Bekliyoruz
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları 7. Dönem Toplu Sözleşme’de...
Memur-Sen 81 İlden Hükümete Seslendi “Refah Payı İçeren Gerçekçi Teklif Bekliyoruz”
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde enflasyon hedefinin ve beklentilerin altında kalan ikinci zam...
Genç Kamu Görevlileri Kira Yardımı Bekliyor
Memur-Sen’in kamu görevlerinin talep ve beklentilerine ışık tutmak amacıyla 50 bin kişi ile gerçekle...
Hükümetin Düşük Zam Teklifini Kabul Etmiyoruz
Kamu görevlileri ve emeklileri için 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görü...
Tonbul: “Rasyonel Çerçevede İkinci Teklifi Bekliyoruz”
7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde son dönemece girilirken hükümetten gelen ilk teklifin yetersi...
Kamu Görevlileri Refah Payı İstiyor
Memur-Sen’in 50 bin kamu görevlisi ile gerçekleştirdiği anket çalışması; refah payı, seyyanen zam, e...
Hükümetin İlk Teklifi Enflasyon Hedefinin Altında Kaldı “Bu Teklifi Kabul Etmemiz Mümkün Değil”
Milyonlarca kamu görevlisi ve emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde hüküme...
Enerji Bir-Sen'in Teklifleri Toplu Sözleşme Masasında Müzakere Edildi
Enerji Bir-Sen’in, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu çalışanları adına 7. Dönem Toplu Sözleşm...
Memur-Sen’den Toplu Sözleşme Araştırması
Milyonlarca kamu görevlisinin merakla takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde müzakere a...
Enerji Bir-Sen’den Bakan Yardımcısı Şatıroğlu’na Hayırlı Olsun Ziyareti
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul beraberindeki heyetle birlikte Enerji ve Tabii Kayna...