3. Dönem Toplu Sözleşme Metni

2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme Metni ektedir.