ENERJİ BİR-SEN

1995 yılında Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Enerji, Sanayi ve Maden hizmet alanında, kamu çalışanları arasında duyulan ihtiyaca binaen Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Birliği Sendikası adı altında kurulmuştur.

Kuruluşundan günümüze kadar sorumlu sendikacılık gereği, hizmet kolumuza bağlı 25 kurum ve kuruluşta, üyelerinin hak ve menfaatleri için çaba sarf eden sendikamız, Ülke gerçekleri ve kamu çalışanları sorunlarıyla yakından ilgilenmeyi, kendine şiar edinmiştir. Bu bağlamda bir dizi çalışmalar yapmış, sorunlara karşı çözüm ve öneriler getirmiştir. Bundan sonra da ülkemizin, milletimizin ve kamu çalışanlarının menfaatinden yana çalışmalarda daima yer alacaktır.

Sendikamız hakkın ve haklının yanında, laf yerine, iş üretmeyi, hükümetlerin gölgesinde büyümek yerine, kamu çalışanların gönüllerinde yeşermeyi, duygusallığı değil, akılcılığı, sübjektiflik yerine, objektifliği, sözde değil, özde sendikacılık yapmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda kamu çalışanları ve üyelerimizden aldığı destekle bugün rakiplerini geride bırakmış ve hizmet kolunda Yetkili Sendika olmuştur.

Üyelerimizin gayretleri ve sabırlarıyla, bizler yönetim olarak onların hem hak ve menfaatlerini meşru zeminde savunacak, hem de rutini bozarak, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırma konusunda ülkemize katkıda bulunacağız.

Ülkemizde geciken ve geciktirilen kamu çalışanları sendikacılığın, bir an önce iadeyi itibarı yapılması ve olması gereken yere taşınması, ilkeli ve etkili sendikacılık yapmak adına kamu çalışanlarının desteği bekliyoruz.

Sendikamız kamu çalışanlarının ve ailesinin, sosyal, özlük ve kültürel, ücret ve haklarının muhafaza edilmesi, genişletilmesi, olası mağduriyetlerinin önlenebilmesi ve giderilmesi, ülkemizde ki ve dünyamızda ki her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı amaç bilir. Bu doğrultuda Evrensel insan hakları ve Anayasamıza dayanan laik, sosyal ve hukuk devleti anlayışının sürekliliği için gayret göstermektir. 

Ülkemizin, uluslararası seviyede olması ve gereken yerde ve yeni dünya düzeninin şekillenmesinde üstün ve etkili rol oynamasını sağlayabilmek, ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini, adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmayı yapmaktır.

Ülkemizde; kamu alanında hizmet veren memurların, sosyal haklarının verilmediği, ücret politikasında hükümetlerin keyfi tutum sergilendiği bir anlayışa dur demek.

 • Memurlarımıza, insan onur ve haysiyetine yakışır bir çalışma ortamının sağlanması,
 • Keyfi tutum ve davranışların ortadan kaldırılması. Adil, objektif kriterlerin uygulanması ve memurların haysiyet ve onurunu rencide edici her tür davranıştan kaçınılması,
 • Sosyal bir varlık olan insanın, kamu kurumlarında çalışmalarının yanında, sosyal anlamda insana verilmesi gereken değerin memurlarımıza da verilmesi,
 • Kamu kurumlarında adaletin sağlanması. Liyakatin, kariyerin, yeterliliğin ön plana çıkarılması,
 • Devlet memurlarının fitre ve zekata muhtaç durumdan kurtarılarak, onurlu ve saygın bir hale kavuşturulması,
 • Devlet memurlarımızın bir aile ortamı içerisinde aile fertleri de gözetilerek sosyal dayanışmanın ön plana çıkarılması ve bu dayanışmanın ülke çapında yaygınlaştırılması,
 • Huzurlu bir çalışma ortamının herkes için olmazsa olmazı olan, ülkesi ve milletiyle geleceğe emin adımlarla yürümenin üretken bir yapıdan geçtiği ve bu üretken yapıyı ülkemizde hakim kılmanın huzuru temin edecek yapı taşlarının ülke barışına bağlı olduğu düşüncenin yerleştirilmesi,
 • Ülkemizde demokrasinin tabana yayılarak gelişmesini ve sivil toplumun güçlendirilmesidir.

 • Yetkili sendika olarak, hizmet kolundaki memurları en iyi şekilde temsil etmek,
 • Memurlarımıza grevli toplu sözleşmeli sendikal hak kazandırmak,
 • Memurlarımıza siyaset yapabilme hakkı kazandırmak,
 • Memurlarımızı AB ülkeleri ve standartlarında, bir geçim standardına kavuşturmak,
 • Kamunun liyakate, ehliyete, objektif kriterlere dayalı devlet personel rejimine kavuşmasını sağlamak,
 • Memurlarımızın sosyal ve özlük hakları yönünden, adaletli bir yapıya kavuşmasını sağlamak,
 • Kurumlar arası ücret adaletsizliğini ortadan kaldırarak, yeni bir personel yasası ile, kurumlar arası ücret eşitliğini sağlamak,
 • Örgütlü topumun tüm devlet mekanizmasında oluşumunu sağlamak,
 • Özel sektörde çalışan memurlara sendikal hak kazandırmak,
 • Özel güvenlik teşkilatlarında çalışanlara sendikal hak kazandırmak,
 • Atama kriterlerinde siyaseti ve keyfiliği ortadan kaldırmak,
 • Ülkemizdeki ideolojik devlet memurluğundan uzak, toplumun tüm katmanlarını kucaklayan bir sendikal anlayışı geliştirmek,
 • AB ülkeleri ve ILO standartları çerçevesinde uluslararası sendikal örgütlerle birlikte hareket edecek sendikal anlayış geliştirmektir.

 • Üyelerimizin menfaatini korurken, diğerlerine haksızlık yapmamak,
 • Sendikacılığı ücret sendikacılığı değil, hizmet sendikacılığı anlayışıyla yapmak,
 • Güçlünün değil, haklının yanında olmak,
 • Her tür baskı ve sindirmeye karşı durmak,
 • Teslimiyetçi değil, diklenmeden, dik duruş sergilemek,
 • İfade özgürlüğünü savunmak,
 • Her tür ayrımcılığın karşısında durmak,
 • Her tür kışkırtıcılığın, yıkıcı ve bölücü eylemlerin karşısında durmak,
 • Üyelerimizin haklarını her ortam ve şartta her zaman ve herkese karşı savunmak,
 • Üyelerimize yalan söylememek, oyalamamak, kandırmamak,
 • Şahsi menfaati, kurumsal menfaatin önünde tutmamak,
 • Erdemli ve dürüst olmak,
 • İnançlara ve görüşlere saygılı olmak,
 • Milli ve manevi değerlere sahip çıkmak,
 • Halkımızın örf, adet ve geleneklerinin korumasına destek vermek,
 • Çağdaş, ülke kalkınmasına destek vererek, çağın gereklerine ayak uydurmak,
 • Kamuda emeğe önem vermek, üretkenliği teşvik etmek,
 • Sendikal kültürü yaşatmak ve geliştirmek,
 • Ülkemizin ve milletimizin bütünlüğüne, cumhuriyete, demokrasiye bağlı olmak,
 • Hukukun üstünlüğü ile laik ve sosyal devlet anlayışını savunmaktır.