Eti Maden 7 Nolu Şube 2. Olağan Genel Kurul İlanı

 

ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

ETİ MADEN 7 NOLU ŞUBE 2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Enerji, Sanayi Ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası (Enerji Bir-Sen) Eti Maden 7 Nolu Şube 2. Olağan Genel Kurulu, 30.12.2021 tarihinde DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. No :2 Odunpazarı/Eskişehir adresinde aşağıdaki gündemle 12.00–16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 06.01.2022 tarihinde toplantıya katılanların sayısı Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil Üye sayıları toplamının üç katından az olmayacak şekilde aynı gündemle aynı saatler arasında yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

3. Divanın oluşması

4. Divanın gündemi okuması

5. Protokol konuşmaları

6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması

7. Denetleme Kurulu raporunun okunması

8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

9. Zorunlu organların seçimi

10. Dilek ve temenniler

11. Kapanış

Benzer İçerikler