Hakem Kurulu Kararları Eksiksiz Uygulanmalı, Kamu Görevlileri Mağdur Edilmemelidir

16 Ocak 2024 Salı 13:50:00

Ağustos ayında gerçekleştirilen ve uzlaşmazlıkla sonuçlandıktan sonra Hakem Kurulu kararıyla hükümleri belirlenen 7. Dönem Toplu Sözleşme maddelerinin; bazı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmadığı, uygulamaya dönük tereddütlerin meydana geldiği ve benzer kurumlarda farklı uygulamaların gerçekleştirildiği Memur-Sen’e iletilmiştir.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilen üst yazıda; KİT ve benzeri kurumlardaki teknik personele ilave ek ödeme verilmesi konusunda yaşanan aksaklıklara vurgu yapılırken; 

“Bilindiği üzere, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartları, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla belirlenmiştir. 03.09.2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 01.01.2024-31.12.2025 tarihleri arasında uygulanacak olup, yürürlüğe girmiştir.

            Anayasa ve ilgili Kanunlardan kaynaklı olarak “özerk” bir sözleşme niteliğinde olan Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasının elzem olduğu tartışmasız olmakla birlikte bazı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmadığı, uygulamaya dönük tereddütlerin meydana geldiği, benzer kurumlarda farklı uygulamaların gerçekleştirildiği yetkili Konfederasyon olarak tarafımıza iletilmiştir.

            7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın Teknik Personelin Ek Ödemesi başlıklı 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin, “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin “Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);” kısmına göre ek ödeme yapılan aynı veya benzer unvanlı sözleşmeli personel ile (a) bendine tabi emsali memur kadroları esas alınmak suretiyle ek ödemeleri belirlenmiş olan sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına, aynı veya benzer unvanlı emsal memur kadrosu için (a) bendinde öngörülen ile aynı miktarda puan, ilave edilir.” hükmünün Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki bazı personele uygulanmadığı görülmektedir.

            375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı Cetvelin “Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);” kısmında yer alan “teknik şef, teknik amir, teknik uzman, vb.” personel başta olmak üzere ilgili kısımda belirtilen teknik personele ilave 20 puan ek ödeme yapılmamaktadır. 375 sayılı Kanın Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı Cetvelin (Ç) kısmında ilgili personel birlikte sayılmasına ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın 27 nci maddesinde de teknik personel olarak birlikte ele alınmasına, 12 puanın sayılan unvanların hepsine aynı şekilde ödenmesine rağmen, Hakem Kurulu Kararı’nın 52 nci maddesi ilgili kurumlarca farklı uygulanmaktadır.

            Konuya açıklık getirmek gerekirse; Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yer alan grup başmühendisi, mühendis, başmühendis, mimar, başmimar vb personele; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı Cetvelin (Ç) kısmından 82 puan ek ödeme, 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasından 12 puan ilave ek ödeme ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinden 20 puan ilave ek ödeme olmak üzere toplamda 114 puan ek ödeme yapılmaktadır.

            Mühendis unvanlı personel görevde yükselme sınavıyla; teknik şef, teknik uzman, teknik amir, unvanını elde ettiğinde; 375 sayılı Kanın Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı Cetvelin (Ç) kısmından 82 puan ek ödeme; 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasından 12 puan ilave ek ödeme almakta iken, 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinden alması gereken ilave 20 puanlık ek ödemesi “benzer unvan” tanımına uymadığı düşüncesiyle ödenmeyerek, önemli bir mağduriyet oluş(turul)makta, iş barışını ve hiyerarşiyi olumsuz etkilemektedir.

            7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın Teknik Personelin Ek Ödemesi başlıklı 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin “…kısmına göre ek ödeme yapılan aynı veya benzer unvanlı sözleşmeli personel…” ibaresi hükmü açık ve anlaşılır olmasına rağmen, Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki ilgili teknik personelden grup başmühendisi unvanı 375 sayılı KHK’nın “2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;” kısmında bulunmamasına rağmen benzer unvanlı kabul edilerek 20 puanlık ilave ödeme yapılmakta, teknik şef, teknik amir, teknik uzman, vb. teknik kökenli personele 20 puanlık ilave ödeme yapılmamaktadır. 

           7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın hükümleri açık ve net olmasına karşın tereddüdün hasıl olduğu maddeye ilişkin olarak; Toplu Sözleşmenin 3’üncü maddesi; “Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevli ve yetkilidir.” hükmünde olup, Toplu Sözleşme hükmünün uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşlarınca tereddüt yaşandığı dikkate alınarak, Konfederasyonumuzun da içinde bulunduğu bakanlığınız bünyesinde bir komisyon oluşturularak tereddüdün giderilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, toplu sözleşme hükmünün uygulanmasına ilişkin tereddütlerin ortadan kaldırılmasına yönelik komisyon oluşturulmasını ve sorunun ivedi olarak çözülmesini bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz." ifadelerini kullanıldı.

Benzer İçerikler

Enerji Bir-Sen Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi
“Birlik ve Beraberlik” mesajlarının verildiği Enerji Bir-Sen Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da gerçe...
Enerji Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Ankara’da Yapıldı
Enerji Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurlu Toplantısı Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat...
Enerji Bir-Sen 19. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
Sendikamızın 19. Başkanlar Kurulu 25-26-27 Şubat 2023 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da toplanmış,...
Teknik Hizmetler Sınıfının Mali Sosyal ve Özlük Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi
Genel Başkan Tonbul, panel ve çalıştay aşamalarında yer aldı.
Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Panel ve Çalıştayı Gerçekleştirildi
Mühendislerin ve Teknik Hizmetler Sınıfının mali, sosyal ve özlük haklarının görüşüldüğü Mühendislik...
Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması Gerçekleştirildi
Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması büyük coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Programda konuşan Genel Ba...
Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) 1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Memur-Sen’in bileşeni olduğu ve 25 ülkeden 33 konfederasyonu bünyesinde barındırarak 30 milyonu aşkı...
Ayniyat Saymanlarının 3600 Ek Göstergeden ve İlave Tazminattan Faydalandırılmasına İlişkin Talebimizi İlettik
Memur-Sen; “Ayniyat Saymanı” ünvanlı personelin 3600 Ek Gösterge ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem ...
Tonbul, EYAD Akademi’nin Düzenlediği Kamu Sendikacılığı ve Kazanımları Programı’nda Konuştu
Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD)’nin düzenlediği Kamu Sendikacılığı ve Kazanımları konulu progra...
Memur-Sen Heyeti, Bakan Işıkhan ile Görüştü “1. Dereceye 3600 Ek Gösterge Çalışmaları Başlamalı”
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkan...
Yasımız Dün Gibi Taze: “6 Şubat Depremleri”
Tam bir yıl önce 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen 7,8 ve...
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Gerçekleştirildi
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirildi....
Genel Başkan Tonbul, Bakan Yardımcısı Tancan’la Görüştü
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Daştan’la birlikte E...
Filistin İçin Dayanışma Emek Örgütleri Uluslararası Konferansı Gerçekleştirildi “Filistin İçin Sessiz Kalmamalıyız”
'Filistin İçin Dayanışma Emek Örgütleri Uluslararası Konferansı’ Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekl...
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Çalıştayı Tamamlandı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla düzenlenen ve 17-19 Ocak 2024 tarihleri arasında A...
AYM’nin “%2” İptal Kararı 4688’de Köklü Değişikliği Zorunlu Kılmaktadır
TBMM’de “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değiş...
Konut KDV Kesintisi
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanlarından geçmişe dönük haksız yere alınan lojman kira K...
Mehmet Akif İnan Ödülleri Sahiplerini Buldu
Mehmet Akif İnan Vakfı ve Memur-Sen tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Mehmet Akif İnan Öd...
Enerji Bir-Sen Kadınlar Komisyonu, Teşkilat Buluşmasında Bir Araya Geldi
Memur-Sen Kadınlar Komisyonunun hazırladığı 2. Büyük Türkiye Buluşması’nın ardından Enerji Bir-Sen, ...
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 2. Türkiye Buluşması Gerçekleştirildi
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 2. Türkiye Buluşması büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hi...