Kontrol Sizde!

Mustafa DAŞDAN

Mustafa Daşdan

Genel Başkan Yardımcısı

 

Kontrol Sizde!

Sevgili Dostlar,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2019 Temmuz ayında Resmi Gazete üzerinden açıkladığı sayılardan edindiğimiz istatistiki verilere göre, Türkiye’de kamu görevlisi olarak istihdam edilen 2 milyon 549 bin 94 memurun 1 milyon 702 bin 644'ünün kamu görevlileri sendikalarında üyeliğinin bulunduğu tespit edilmiştir.

2018 yılında yüzde 67,65 olan memurların sendikalaşma oranının 2019 yılında yüzde 66,79'a gerilediğini görmekteyiz.

Yine, 2019 yılı verilerine göre, 36 bin 789 çalışanın istihdam edildiği enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolumuzun Yetkili Sendikası olan Enerji Bir-Sen’e yüzde 45,30’luk bir sendikalaşma oranıyla 16 bin 655 üye sayısına erişmiştir.

Bu verilerden yola çıkarak, kamu çalışanlarının sosyo-ekonomik hak ve menfaatlerini iyileştirme ve geliştirme noktasında sendikal örgütlenme oranının düşüklüğünün yanı sıra, hiçbir sendikaya üye olmayan kamu görevlilerinin sayısının çokluğunun nedenlerini sorgulamak gerekiyor.

 Kamuda 2,5 milyon memur istihdam edilmesine ve hizmet kollarında birçok konfederasyon ile bunlara bağlı sendikalar olmasına rağmen, memurların hala %65'inin sendikalaşmış olması, bugün kamuda sendikal örgütlenme hareketinin en temel meselelerindendir.

Bu konuyla ilgili temel sorunları irdelediğimizde ortaya çıkan ana başlılar kısaca:

a) Örgütlenmenin önünde birçok yasal ve yönetsel eksiklikler bulunmaktadır.

b) Demokratik katılım ve temsil anlayışı kamuda henüz tam olarak gelişmemiştir.

c) Hak arama ve sorunlara çözüm üretme noktasında sendikal örgütlenmenin gücü yeterince anlatılamadığı veya önemsenmediği için örgütlenme bilinci oldukça zayıf kalmıştır.

d) Geçmişte sendikalara siyasal parti işlevinin yüklenmeye çalışılması tepki çekmiş ve hala bu tepkinin izleri “siyasi görüş eşittir sendikal görüş” olarak sürmektedir.

e) Kamu çalışanları kamu hizmeti görürler ve kamu yararının hamisidirler. Ayrıca, kamu yetkisini kullanırlar. Ancak kamu hizmetinin sürekliliği sendikal haklara engeldir.

f) Kamu çalışanları statü hukukuna bağlıdırlar. Bu hukukun özelliği, hiyerarşi ve bağlılıktır. Sendika olgusu hiyerarşik yapı ile bağdaşmamaktadır.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen hususlardan da anlaşılacağı üzere yetkili sendikanın belirlenmesi için son tarih olan 15 Temmuz’a kadar teşkilatımızın önünde gerçekten zorlu bir süreç olduğunu görmekteyiz. Fakat teşkilatlarımız her ne kadar çeşitli zorluklarla karşılaşsa da 25 yıllık sendikal geçmiş ve 10 yıllık yetkinin verdiği tecrübeyle Enerji Bir-Sen’in büyüyerek güçlenmesi için sendikal mücadelelerine devam edecektir.

Bu inanç doğrultusunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum; unutmayın, kontrol sizde!

 

Benzer İçerikler