Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Raporu Yayınlandı

21 Mart 2024 Perşembe 21:10:00

Raporda; mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı, kimyager, fizikçi, istatistikçi, jeolog, hidrolog, tekniker, teknisyen ve diğer Teknik Hizmetler Sınıfı personeli olmak üzere geniş bir unvan skalasını içinde barındıran ve günün şartlarına göre mali, sosyal ve özlük hakları, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki sorumluluk ve meslek kanunu hususlarında düzenleme yapılması gerektiği ön plana çıkarıldı. 

Başta mühendisler olmak üzere teknik personelin zaman içerisinde yatırımlara, projelere ve ülke ekonomisine yaptıkları katkının arttığı belirtilirken; mali, sosyal ve özlük hakları noktasında beklenen iyileştirme ve gelişme maaş ve ücretlerine yansıtılmadığına dikkat çekildi. 

Teknik personelin günümüz koşullarına uygun çerçevede bir meslek kanununa ihtiyacı bulunduğu önerisinin ön plana çıktığı Raporda şu konu başlıklarının önemi vurgulandı; 

"Mühendislik Meslek Kanunu" başlığı altında; mesleğe alınma, kariyer planlaması/basamakları, görevde yükselme, görev ve sorumluluklar, iş tanımlamaları, mali haklar, mesleğe yönelik özel düzenlemeler, güvenceler ve benzeri hususlar ile mesleğe ve Teknik Hizmetler Sınıfı personeline dair genel, günün şartlarına ve kamu görevlilerimizin beklentilerine göre uyumlu olarak özel bir kanun düzenlenmesi gerektiği belirtildi. 

“Teknik Hizmetler Sınıfında Mesleki Sorumluluk” başlığı altında ise; kamu mühendisleri ve teknik hizmetler sınıfı personelinin gerçekleştirdiği iş ve işlemlerde görev ve sorumluluklarından kaynaklanan davalar, kamu görevlilerinin bu davalara karşı korunmasında izlenebilecek yöntemler, idarenin sorumluluğu bağlamında kamu görevlilerine rücu yöntemindeki riskler, mesleki sorumluluk sigortasının gerekliliği, olumlu örnek olarak avukatlara ve hekimlere tanınan mesleki sorumluluk sigortası imkânının tanımı ve kapsamı, farklı kurumları ve farklı çalışma alanlarını temsil eden katılımcılarından gelen kendi alanlarına özgü sorunlar ve sorunlara yönelik ortaya konan çözüm önerileri ele alındı. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan raporda mesleki sorumluluk başlığı altında çözüm önerisi olarak şu hususlar sıralandı. 

İmzaları karşısında kamu mühendisleri başta olmak üzere Teknik Hizmetler Sınıfı personeline koruma sağlayacak zorunlu ve kapsamlı geniş bir mesleki sorumluluk sigortası imkânı ivedi olarak düzenlenmesi,

Kamuda mesleki sorumlulukları dolayısıyla yargılamalarla karşı karşıya kalan Teknik Hizmetler Sınıfı personeline, kurumunca tahsis edilecek bir avukat tarafından temsil edilme imkânı sağlanmalı, yargılama giderleri kurum tarafından karşılanması,

Teknik Hizmetler Sınıfı’na mesleki sorumlulukları dolayısıyla yöneltilen maddi ve manevi tazminat davalarında kamudan elde ettikleri kazanç göz önünde bulundurularak tazminatların üst sınır belirleyici bir düzenleme yapılması,

Başta mühendis, mimar, şehir plancıları olmak üzere Teknik Hizmetler Sınıfı personeline üstlendikleri görev ve sorumluluklar gereğince “Teknik Sorumluluk İlave Ödemesi” yapılması görüşleri ön plana çıktı.  

Teknik Hizmetler Sınıfında İş Sağlığı ve Güvenliği" başlığı altında; işyeri tehlike sınıflarının doğru analiz edilmesi, sorumluluk ve risklere karşı ücretlerin yetersizliği, termin sürelerine uyulmaması halinde yaptırım uygulanmaması, işyerlerinde sendikalarında katılımıyla mobbing ve psikolojik baskı kurullarının oluşturulması, denetim mekanizmalarında sendikalarında bağımsız olarak yer alması gibi hususlar geniş çaplı değerlendirildi. 

Teknik hizmetler sınıfının karşı karşıya kaldığı iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin en aza indirilebilmesi için hangi statüde olursa olsun tüm çalışanların mesleki yeterlilik, İSG eğitimleri, genel sağlık taramaları düzenli olarak kurumlarca yaptırılmalı, süresinde ve doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı ise dış denetim ile kontrol edilmesi,

Meslek ve iş kazası sigortalarının ülkemizdeki yetersizliğini gidermek amacıyla mevzuatı güncellenmeli, Bireysel Emeklilik Sisteminde olduğu gibi Devlet tarafından ilave tamamlayıcı sigortalar teşvik ve sübvanse edilmeli, yaygınlaştırılması için gerekli tanıtım yapılması,

Özellikle sahada çalışan teknik personelin görevini ifası sırasında kullanması gerekli kişisel koruyucu donanım en üst standartlara sahip yüksek kaliteli ürünlerden seçilmeli, makine, teçhizat, araç ve gereçler eksiksiz olarak sağlanmalı, kullanım ve raf ömrü takip edilmeli tespit edilen eksiklikler ivedi bir şekilde ödeneği olup olmamasına bakılmaksızın idarelerce temin edilmesi önerileri gündeme geldi. 

"Teknik Hizmetler Sınıfının Mali, Sosyal ve Özlük Hakları" başlığı altında; teknik personelin alım gücünün diğer ülkelerde görev yapan teknik personelden az olması, görev, sorumluluk, iş riski ve güçlüğüne göre yan ödeme aylıklarının yükseltilmesi, ek özel hizmet tazminatı oran ve tutarlarının artırılması, kariyer planlamasının yapılması ve kıdeme göre maaş ücret artışının sağlanması, görev yükselmesinde ya da ilave görev verilmesinde maaş/ücret artışlarının sorumlulukla uyumlu olması, mali ve mesleki sorumlulukların adil olarak sağlanması, fiili hizmet süresi zammının düzenlenmesi, teknik sorumluluk ilave ödemesi verilmesi gibi hususların önemi vurgulandı. 

Teknik personelin bir bütün olarak belirli oranlarda maaş/ücretlerinin artırılması,

Teknik Hizmetler Sınıfı içerisinde kariyer basamakları düzenlenerek kıdemli personele göre kıdemli – uzman - baş kıdemli - başuzman ve benzeri düzenleme yapılması,

Fiili hizmet süresi zammı teknik personele düzenlenmelidir. İşin gerekliliği, sorunları ve sorumlulukları dikkate alınarak fiili hizmet süresi zammı düzenlenmesinin yapılması,

2008 sonrası göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanuna tabi olan kamu görevlileri için ilave bir düzenleme yapılarak emeklilik hakları ile ilgili iyileştirme yapılması önerileri ön plana çıktı.

Benzer İçerikler

Vergide Adalet Olmadan Toplumsal Barış ve Adalet Sağlanamaz
Memur-Sen tarafından hazırlanan ve yeni nesil bir vergi mimarisi öneren “Adil, Makul ve Sürdürülebil...
Yalçın: 23. Yılını Dolduran 4688’de Değişiklik Artık Kaçınılmaz
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 25 Haziran 2001’de yasalaşan ve 23. yılını geride bırakan 4688 s...
Kurban Bayramınız Mübarek Olsun
İnsana karşı en merhametli ve şefkatli olan Allah’ın iradesi olan Kurban, adanmışlıktır, teslimiyett...
Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Engellenemez
Memur-Sen’in Toplu Sözleşme masasında verdiği mücadeleyle elde ettiği kazanımların bürokratik engell...
“Meydanlar Harekete Geçmeden liderler Harekete Geçmez”
Memur-Sen’in bileşeni olduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Siyonist İsrail’in Gazze...
Toplu Sözleşme Hükümlerine Aykırı ‘Tasarruf Genelgesi’ne Dava Açtık
Memur-Sen, Resmi Gazete’de yayımlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde Personel Servis Hizmet...
“Servis Hizmeti Toplu Sözleşme Kazanımımızdır, Tedbirlerle Engellenemez”
Ankara, İstanbul ve Eskişehir Servisçiler Odası Başkanları Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Ener...
İsraf Önlensin, İstihdam Öncelensin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafınd...
Genel Başkan Tonbul, Tokat ve Sivas’ta Temaslarda Bulundu
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul beraberindeki heyetle birlikte Tokat ve Sivas’ta sen...
Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Emek! Var Olsun Barış!
Memur-Sen teşkilatı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Samsun’da buluştu. “Emek, Vicdan, Adalet” tem...
Tonbul, Mali Çalışanlarının Ulusal Birliği Kongresine Katıldı
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberindeki ...
Bakan Işıkhan'dan Çalışma Meclisi Öncesi Memur-Sen'e Ziyaret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 13. Çalı...
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı Protesto Ettik
Memur-Sen’in toplu sözleşme kazanımı olan ve toplamda 250 bin kamu görevlisinin faydalandığı “Koruyu...
Koruyucu Giyim Kazanımımızın Önündeki Engellerin Kaldırılması İçin EYLEMDEYİZ
Enerji Bir-Sen’in ilk kazanımlarından olan, 2012 yılından bu yana 7 Toplu Sözleşme döneminde bilfiil...
Memur-Sen Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret etti
Memur-Sen Heyeti Bakan Işıkhan’la Kamu Görevlilerinin Çözüm Bekleyen Sorunlarını Görüştü....
Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun…
Allah Resulü (s.a.v) tarafından "evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş" olar...
Tonbul, İç Anadolu Bölgesinde Hizmet Kolu Çalışanlarıyla Buluştu
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberindeki heyetle birlikte İç Anadolu bölgesind...
2 Milyondan Fazla Memuru Mağdur Eden CHP Protesto Edildi
Memur-Sen, Toplu Sözleşme İkramiyesinin iptaline neden olan karara tepki göstermek amacıyla kamu gör...
Enerji Bir-Sen Genel Merkez Heyeti Bilecik Valisi Aygöl’ü Ziyaret Etti
Genel Sekreter Cemil Şentürk, Genel Başkan Yardımları Hasan Akyıldız ve Oğuz Altunöz sendikal çalışm...
Enerji Bir-Sen’den Eskişehir ve Bilecik’e Temaslar
Enerji Bir-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Şentürk, Hasan Akyıldız ve Oğuz Altunöz sen...