Denetim Kurulu

Mahmut Timur
Denetim Kurulu Başkanı
Tuncay Aykan
Denetim Kurulu Üyesi
Kenan İnallı
Denetim Kurulu Üyesi
Ejder Akbaş
Denetim Kurulu Üyesi
Selahattin Öztürk
Denetim Kurulu Üyesi