Denetim Kurulu

Servet Yıldız
Denetim Kurulu Üyesi
Tuncay Aykan
Denetim Kurulu Üyesi
Ejder Akbaş
Denetim Kurulu Üyesi
Osman Karasu
Denetim Kurulu Üyesi
Serkan Can
Denetim Kurulu Üyesi