Disiplin Kurulu

İsmail Kınaş
Disiplin Kurulu Başkanı
Melike Emeksiz
Disiplin Kurulu Üyesi
Serkan Akyürek
Disiplin Kurulu Üyesi
Şükrü Aktaş
Disiplin Kurulu Üyesi
Abdulkadir Yavaşi
Disiplin Kurulu Üyesi