Toplu Sözleşme Hükümlerine Aykırı ‘Tasarruf Genelgesi’ne Dava Açtık

24 Mayıs 2024 Cuma 18:50:00

Memur-Sen’in kamu görevlileri adına 3. Dönem Toplu Sözleşmede elde edilen ve yaklaşık 10 yıldır uygulanan, 7. Dönem Toplu Sözleşmede Kamu İşveren Heyetinin de kabul ettiği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlandırdığı “Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır” şeklindeki açık ve net Toplu Sözleşme hükmünü uygulanmaz hale getiren, Tasarruf Tedbirleri Genelgesindeki hukuka aykırı ibarelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay 12. Daire Başkanlığına 2024/3121 E. Sayısı ile dava açıldı.

Dava dilekçesinde; Toplu Sözleşme ile kanunla belirlenecek alan olan haklara ilişkin yetkinin Anayasal tanım sonucunda Toplu Sözleşmenin taraflarına devredilmiş olduğu, Toplu Sözleşmenin kanunlara uygun olmasının tüm taraflar için kanun niteliğinde, uyulması zorunlu, bağlayıcı olma niteliği kazandırdığı, Toplu Sözleşme hakkının tanınması ile bu alanın artık kanunla belirlenen bir alan olmaktan çıkmış olduğu, Yasama organının dahi belirlenen bu alan içinde kanuni düzenleme yapamadığı hükümlere yönelik idarenin tasarrufuyla tesis edilmiş olan bir düzenleyici işlemle, elde edilen hakların geri alınmasının başta Anayasa’nın ilgili hükümleri olmak üzere ILO normlarına, uluslararası sözleşmelere, 4688 sayılı Kanuna, “Toplu Sözleşmenin Özerkliği”, “Hukuk Devleti”, “Belirleme Yetkisi”, “Kolektif Serbest Pazarlık” ve “Katılımcılık” ilkelerine aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca, Toplu Sözleşmelerin / Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının uygulanmasına ilişkin yaşanan hukukî uyuşmazlıklarda, idarenin sözleşme hükümlerine bağlı kalmasının; yargı mercilerinin ise aynı sözleşme hükümlerini gözeterek karar vermesinin zorunlu olduğu, aksi bir uygulama, yani yargı mercilerinin, iç hukuk kapsamında imzalanan toplu sözleşmeleri dikkate almamasının uluslararası hukuk kurallarına aykırılık oluşturacağı, bu durumun söz konusu Genelgenin bazı kararlarının uluslararası sözleşmelerde düzenlenmiş ve 2010 yılından bu yana Anayasal bir hak olan toplu sözleşme hakkının idare tarafından ilgası anlamına geleceği, konunun bu şekilde yorumlanmaması halinde, Anayasa ile getirilen toplu sözleşme hakkının kullanılmasına engel bir içtihat yaratılmış olacağı izah edilmiştir.

İptal davalarında ön koşul olan menfaat ilişkisinin iptal davasının içtihat ve doktrinde kabul gören hukukun üstünlüğünün sağlanması yoluyla idarenin hukuka bağlılığının ve sonuçta hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi amacına hizmet edecek şekilde yorumlanması gerektiği hususlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edilen dilekçede; ülkemiz için bağlayıcı nitelikte olan ILO’nun 87, 98 ve 151 sayılı Sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasanın 51 ve 53’üncü maddelerinde güvence altına alınmış olan, kamu görevlilerinin sendika hakkı ve toplu sözleşme hakkına üstünlük tanınması gerektiği, 4688 sayılı Kanun’unda öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde tarafların sendika hakkı ve toplu pazarlık hakkına dayanarak imzalamış oldukları toplu sözleşmelere müdahale edilemeyeceği açıkça ortaya koyularak Genelgede yer alan Servis Hizmetine ilişkin alınmış hukuk dışı kararların ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir.

Dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

Benzer İçerikler

Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Engellenemez
Memur-Sen’in Toplu Sözleşme masasında verdiği mücadeleyle elde ettiği kazanımların bürokratik engell...
“Meydanlar Harekete Geçmeden liderler Harekete Geçmez”
Memur-Sen’in bileşeni olduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Siyonist İsrail’in Gazze...
“Servis Hizmeti Toplu Sözleşme Kazanımımızdır, Tedbirlerle Engellenemez”
Ankara, İstanbul ve Eskişehir Servisçiler Odası Başkanları Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Ener...
İsraf Önlensin, İstihdam Öncelensin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafınd...
Genel Başkan Tonbul, Tokat ve Sivas’ta Temaslarda Bulundu
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul beraberindeki heyetle birlikte Tokat ve Sivas’ta sen...
Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Emek! Var Olsun Barış!
Memur-Sen teşkilatı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Samsun’da buluştu. “Emek, Vicdan, Adalet” tem...
Tonbul, Mali Çalışanlarının Ulusal Birliği Kongresine Katıldı
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberindeki ...
Bakan Işıkhan'dan Çalışma Meclisi Öncesi Memur-Sen'e Ziyaret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 13. Çalı...
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı Protesto Ettik
Memur-Sen’in toplu sözleşme kazanımı olan ve toplamda 250 bin kamu görevlisinin faydalandığı “Koruyu...
Koruyucu Giyim Kazanımımızın Önündeki Engellerin Kaldırılması İçin EYLEMDEYİZ
Enerji Bir-Sen’in ilk kazanımlarından olan, 2012 yılından bu yana 7 Toplu Sözleşme döneminde bilfiil...
Memur-Sen Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret etti
Memur-Sen Heyeti Bakan Işıkhan’la Kamu Görevlilerinin Çözüm Bekleyen Sorunlarını Görüştü....
Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun…
Allah Resulü (s.a.v) tarafından "evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş" olar...
Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Raporu Yayınlandı
Memur-Sen tarafından 25 Şubat tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katıl...
Tonbul, İç Anadolu Bölgesinde Hizmet Kolu Çalışanlarıyla Buluştu
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberindeki heyetle birlikte İç Anadolu bölgesind...
2 Milyondan Fazla Memuru Mağdur Eden CHP Protesto Edildi
Memur-Sen, Toplu Sözleşme İkramiyesinin iptaline neden olan karara tepki göstermek amacıyla kamu gör...
Enerji Bir-Sen Genel Merkez Heyeti Bilecik Valisi Aygöl’ü Ziyaret Etti
Genel Sekreter Cemil Şentürk, Genel Başkan Yardımları Hasan Akyıldız ve Oğuz Altunöz sendikal çalışm...
Enerji Bir-Sen’den Eskişehir ve Bilecik’e Temaslar
Enerji Bir-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Şentürk, Hasan Akyıldız ve Oğuz Altunöz sen...
CHP Eli, Anayasa Mahkemesi Kararıyla Emek Korunmuyor, Emekçi Kaybediyor
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP’nin eli ve Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla sendika üyesi mem...
Enerji Bir-Sen Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi
“Birlik ve Beraberlik” mesajlarının verildiği Enerji Bir-Sen Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da gerçe...
Enerji Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Ankara’da Yapıldı
Enerji Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurlu Toplantısı Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat...