Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Emek! Var Olsun Barış!

01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:20:00

Emeğin ederinin yükseltilmesi, emekçinin refahının artması için çalışanların talep ve beklentilerini daha yüksek sesle haykırdığı 1 Mayıs, Memur-Sen teşkilatının yoğun katılımıyla Samsun’da gerçekleştirildi. Mitingde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kudüs Başkanı Fevzi Ahmet Shaban, Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetimlerinin yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun’da faaliyet yürüten STK’ların temsilci ve gönüllüleri ile binlerce teşkilat mensubu katıldı.

Mitingde teşkilata hitap eden Genel Başkan Yalçın, “1 Mayıs, çalışanların büyük kurultayıdır… Bugün emeğin, emekçinin sesinin en gür çıktığı gündür. Emeğin, emekçinin ideolojik çatışma aparatına dönüştürüldüğü, emek gündeminin değil şiddetin konuşulduğu 1 Mayıs’lar Memur-Sen’le birlikte geride kaldı. 11 Hizmet kolumuzla, hizmeti merkeze alan sendikal anlayışımızla, yeni bir yol açtık. 1 Mayıs’ı bir kurultay kabul ederek, şiddetin, kanın, çatışmanın değil emeğin, emekçinin konuşulduğu bir güne dönüştürdük. Biz diyoruz ki 1 Mayıslar emeğin güç birliği yaptığı, küresel sömürü düzenine karşı sözün yükseldiği dayanışma zeminleri olmalı” dedi.

Üretimin vazgeçilmez bileşeni insan ve onun emeğidir. İnsana dair olanı en değerli gören medeniyet kültürünün fertleri olarak; insan emeğinin, hakkının ve onurunun yok sayılmasının demokrasinin, özgürlüklerin, hukukun, ekonominin ve devletin yok sayılması demek olduğu bilincinde olan, insanı ve emeği nesneleştiren, alın terini değersizleştiren hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. 

Emeğin sermayeden güçlü olduğunu yineliyor, insan onuruna saldıran emperyalist düşkünlüğe, insani değerleri ayaklar altına alan kapitalist düzene, insanı ve onun emeğini ötekileştiren iktisadi düşüncelere son vermek için inançla ve dirençle soylu mücadelemizi sürdürüyoruz. 

Sermayeyi değil kamu görevlileri ve işçilerinin refahını esas alan, sömürüye karşı kamu görevlilerinin ve çalışanların haklarını koruyan, büyüme ve refahını çalışanlarıyla paylaşan ve onların yararını önemseyen toplumsal düzenin öncelenmesini istiyoruz. 

Dünyanın birçok yerinde sendikal hakların doğrudan yasaklar, kısıtlamalar, şiddet ve yıldırma yoluyla ihlal edilmeye devam edildiği bu süreçte, sendikal haklara yönelik bu saldırıların evrensel demokrasiye, emeğin güçlenmesine ve bunun neticesinde toplumsal kalkınmaya yönelik birer saldırı olduğu idrakiyle karşı duruyoruz. 

İstikrarlı ekonomik büyümeyi, çevresel duyarlılığı, sosyal adaleti ve hukukun üstünlüğünü uyumlu bir şekilde birleştirmeyi başarabilen, gelecek nesillerin refahını da gözeterek istihdam yaratan, yoksulluğu azaltan ve adil gelir dağılımını sağlayan sürdürülebilir kalkınmayı önemsiyoruz, önceliyoruz. 

Yalçın: Gazze tarihin en vahşi soykırımını yaşıyor

Siyonist İsrail işgali altındaki Filistin devleti topraklarında korkunç bir soykırım yaşandığını ve Gazze’nin kan gölünde boğulduğunun altını çizen Yalçın, Gazze’de 35 bin masumun katledildiğini, bunların 24 binden fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunu hatırlatarak, “Kundaktaki bebekleri, yürümekten aciz yaşlıları, hastanede yatan hastaları, sokakta oynayan çocukları, yardım kuyruğunda bir avuç un için bekleyen aç insanları katletti. Lanet olsun katil İsrail’e, ABD’ye, Emperyalizme! Selam olsun Gazze’nin, Doğu Türkistan’ın yiğit evlatlarına! Selam olsun özgürlüğün ve umudun kahramanlarına! Samsun’dan Gazze’ye, Kudüs’e, Doğu Türkistan’a bin selam olsun! Yaşasın Özgür Kudüs, Yaşasın Nehirden Denize Özgür Filistin! Yaşasın Özgür Doğu Türkistan!” diye konuştu.

Dünyanın neresinde olursa olsun, kim olduğuna kimden yana olduğuna bakmaksızın açlık çekenlerin, açıkta olanların ve zulüm görenlerin ayağa kalkması için onlara hep birlikte el uzatalım diyoruz. 

Tüm insanlığı; dünyayı kaosa, savaşa sürükleyenlerin, sömürüden geçinenlerin, şiddet yoluyla güç elde etmeye çalışanların karşısında durmaya, tüm savaşların son bulması için birlik olmaya, savaştan etkilenen masum ve mazlum sığınmacıların evlerine dönebilmesi için kalıcı barış ikliminin sağlamasına katkı sunmaya çağırıyoruz. 

“Adil bir dünyayı birlikte kuralım”

Konuşmasında örgütlü gücün önemine vurgu yapan Yalçın, Memur-Sen’in manifestosunun alın teri ile yoğurulmuş adalet olduğunu dile getirerek, “Buradan bütün emekçi kardeşlerimize sesleniyorum: Gelin emeğin, emekçinin değerini yükseltmek için bize omuz verin. Gelin adil bir dünyayı birlikte kuralım. Alın terinin hakkını almak için birlikte mücadele edelim. Kazanımları artıralım, eksikleri tamamlayalım, emeği maliyet unsuru olarak görenlere inat gelir dağılımında adaleti birlikte sağlayalım. Refahtan payımızı, büyümeden hakkımızı el birliği ile alalım. Biz inanıyoruz ki; Güç birliğiyle, örgütlü gücümüzle bunları başaracağız. Diyoruz ki gelin, birlikte bir çözüm yolu bulalım. Ezberleri bozalım, alışkanlıkları değiştirelim, sosyal adaleti tesis edelim. Çünkü biz hep yapıcı olduk. İdeolojik angajmanlara itibar etmedik. Hakkı ve hakikati savunduk. Bildiğimizi söylemekten hiçbir zaman geri durmadık. 7. Dönem Toplu Sözleşmede de ; gelirde, vergide, ücret skalasında adalet sağlansın, dedik. Vergi adaletsizliğine itiraz ettik; bakın biz sermayeden daha fazla vergi veriyoruz, bu çelişki toplumsal yapıyı mahvediyor, dedik. Gelirde adaletsizliğin iyiden iyiye arttığı, tekil düzenlemelerle ücret skalasındaki adaletsizliğin derinleştiği, dolaylı vergi yüküyle fakirleştiğimiz gerçeği karşısında sesimizi yükselttik, sorunları ortaya koyduk, çözümleri önerdik” ifadelerini kullandı.

Ali Yalçın: Vergide adalet istiyoruz

“Biz sabit gelirliler, kamu görevlileri olarak; Vergide adalet istiyoruz. Dolaylı vergiler düşürülsün, gelirde adalet sağlansın istiyoruz. Ücret skalasındaki çarpıklık giderilsin, memurun alım gücü yükseltilsin istiyoruz” dedi.

“Toplu sözleşme sistemi değişmeli”

Kamu görevlileri olarak sendikacılığın anayasası olarak kabul edilen 4688 sayılı kanunda köklü değişikler yapılması gerektiğini söyleyen Yalçın, “Dayanışma Aidatı gelsin, emeğin hakkı verilsin, toplu sözleşme sisteminin süresi artırılsın, tutanak sistemine geçilsin, Grev Hakkı verilsin, adil bir hakem kurulu tesis edilsin, örgütlenme özgürlüğü önündeki yasaklar kaldırılsın, sosyal diyalog mekanizmalarının etkisi/yetkisi artırılsın, yasa sorunlardan, masa sorunlulardan arındırılsın, 1. dereceye 3600 verilsin, ayrım sona ersin, Toplu sözleşme ikramiyesi geri gelsin, düzenleme gecikmesin, Emekli aylığı - görev aylığı arasındaki uçurum kapatılsın, emekliler nefes alsın, Özgürlüklerin önündeki engeller kaldırılsın, sendikal örgütlenmede yasaklar son bulsun, Hakem kurulu eşit olsun, kararları adil olsun, Personel sisteminde eksiklikler bitirilsin, mülakat kaldırılsın, kariyer-liyakat öncelensin, Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılsın, emekler boşa harcanmasın, Bayram ikramiyesi gelsin, memur bayram etsin, Afet bölgesindeki memurlar unutulmasın, emekler karşılıksız kalmasın, Kira yardımı verilsin, geçim derdi bitirilsin, Gelirde adalet sağlansın, vergi adil dağılsın, Gelir vergisinde oran % 15’e sabitlensin, Yardımcı Hizmetler Sınıfı GİH’e dahil olsun, Eş durumu tayini çözülsün, Anneler-Babalar çocuklarına kavuşsun, Koruyucu giyim verilsin, toplu sözleşme hükümleri engellenmesin, Mühendis-Teknik personel görülsün, Meslek Kanunu hayata geçsin, Üniversite personelinin tayin hakkı olsun, sorunlar tarih olsun, Disiplin affı gelsin, mağduriyetler sona ersin ve en önemlisi toplu sözleşmenin özerkliğine, masanın iradesine halel getiren uygulamalardan kaçınılsın, Toplu Sözleşme masasında kazanılanlar kurumlarca engellenmesin, Anayasaya, Uluslararası Sözleşmelere, kanuna aykırı hareket edilmesin, Toplu sözleşme masası tek çözüm merci olsun istiyoruz. Bakınız, bütün kısıtlara rağmen, örgütlü gücümüz ve mücadelemizle bugüne kadar kamu görevlileri için 1007 kazanım elde etmiş bir örgüt olarak bunu söylüyorum. Yeter ki, müzakereye inanalım, toplu sözleşmede alınacak kararlara sadık kalalım, bütün işler daha kolay olacaktır. Biz, bu ülkenin kamu görevlileri, işçileri, emeklileri, kadınları, asgari ücretlileri, engellileri ve bütün vatandaşları için hakkın teslimini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen olarak; adil, sosyal, demokratik ve hukuk devleti olmanın; emeği kollamaktan, ekmeği korumaktan, iş ve ücret güvencesini sağlamaktan, alın terinin ve akıl terinin karşılığını tam anlamıyla vermekten geçeceğini belirtiyoruz. 

Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza daha fazla refah, ülkemize daha fazla huzur, daha fazla demokrasi ve özgürlük; milletimize daha derin bir kardeşlik ve dünya mazlumlarına daha çok destek için sendikacılık yapmaya devam edeceğiz. 

YAŞASIN BAYRAMIMIZ, YAŞASIN EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ, YAŞASIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZ, YAŞASIN 1 MAYIS...

 

Benzer İçerikler

Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Engellenemez
Memur-Sen’in Toplu Sözleşme masasında verdiği mücadeleyle elde ettiği kazanımların bürokratik engell...
“Meydanlar Harekete Geçmeden liderler Harekete Geçmez”
Memur-Sen’in bileşeni olduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Siyonist İsrail’in Gazze...
Toplu Sözleşme Hükümlerine Aykırı ‘Tasarruf Genelgesi’ne Dava Açtık
Memur-Sen, Resmi Gazete’de yayımlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde Personel Servis Hizmet...
“Servis Hizmeti Toplu Sözleşme Kazanımımızdır, Tedbirlerle Engellenemez”
Ankara, İstanbul ve Eskişehir Servisçiler Odası Başkanları Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Ener...
İsraf Önlensin, İstihdam Öncelensin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafınd...
Genel Başkan Tonbul, Tokat ve Sivas’ta Temaslarda Bulundu
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul beraberindeki heyetle birlikte Tokat ve Sivas’ta sen...
Tonbul, Mali Çalışanlarının Ulusal Birliği Kongresine Katıldı
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberindeki ...
Bakan Işıkhan'dan Çalışma Meclisi Öncesi Memur-Sen'e Ziyaret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 13. Çalı...
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı Protesto Ettik
Memur-Sen’in toplu sözleşme kazanımı olan ve toplamda 250 bin kamu görevlisinin faydalandığı “Koruyu...
Koruyucu Giyim Kazanımımızın Önündeki Engellerin Kaldırılması İçin EYLEMDEYİZ
Enerji Bir-Sen’in ilk kazanımlarından olan, 2012 yılından bu yana 7 Toplu Sözleşme döneminde bilfiil...
Memur-Sen Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret etti
Memur-Sen Heyeti Bakan Işıkhan’la Kamu Görevlilerinin Çözüm Bekleyen Sorunlarını Görüştü....
Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun…
Allah Resulü (s.a.v) tarafından "evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş" olar...
Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Raporu Yayınlandı
Memur-Sen tarafından 25 Şubat tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katıl...
Tonbul, İç Anadolu Bölgesinde Hizmet Kolu Çalışanlarıyla Buluştu
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberindeki heyetle birlikte İç Anadolu bölgesind...
2 Milyondan Fazla Memuru Mağdur Eden CHP Protesto Edildi
Memur-Sen, Toplu Sözleşme İkramiyesinin iptaline neden olan karara tepki göstermek amacıyla kamu gör...
Enerji Bir-Sen Genel Merkez Heyeti Bilecik Valisi Aygöl’ü Ziyaret Etti
Genel Sekreter Cemil Şentürk, Genel Başkan Yardımları Hasan Akyıldız ve Oğuz Altunöz sendikal çalışm...
Enerji Bir-Sen’den Eskişehir ve Bilecik’e Temaslar
Enerji Bir-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Şentürk, Hasan Akyıldız ve Oğuz Altunöz sen...
CHP Eli, Anayasa Mahkemesi Kararıyla Emek Korunmuyor, Emekçi Kaybediyor
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP’nin eli ve Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla sendika üyesi mem...
Enerji Bir-Sen Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi
“Birlik ve Beraberlik” mesajlarının verildiği Enerji Bir-Sen Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da gerçe...
Enerji Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Ankara’da Yapıldı
Enerji Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurlu Toplantısı Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat...